Kursbeskrivelse

Sosiale medier

Introduksjon

Mediemarkedet og kommunikasjonsmønstre er i stor endring. Sosiale nettverk har skapt betydningsfulle arenaer for relasjonsbygging til kunder og virksomheters øvrige interessenter. Dette byr på muligheter og utfordringer for alle som har et bevisst forhold til eget omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Viktig er det derfor å forstå hvilke krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med de vi ønsker å nå.

Kursets innhold

  • Datasamfunnet og sosiale mediers rolle i virksomheters forretningsdrift
  • Sosial demokratisering; sosiale medier rolle i samfunnet
  • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
  • Sosiale medier i markedskommunikasjonsmiksen
  • Innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon i sosiale medier
  • Sosiale medier i næringslivet; etiske og juridiske dilemmaer

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

  • Etablert kjennskap om hvordan teknologiutvikling og datasamfunnet påvirker virksomheters forretningsdrift, kommunikasjon og markedsføring
  • Opparbeidet forståelse for kanalenes egenart og brukerkulturer, samt sentrale drivkrefter for relasjonsbygging til virksomheters interessenter i sosiale medier
  • Fått kunnskap om betydningen av innholdsmarkedsføring og kjenne til hvordan godt innhold i sosiale medier skapes basert på en virksomhets egenart, historie og visjon

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%