Kursbeskrivelse

Strafferett og økonomisk kriminalitet

Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen av økonomisk kriminalitet, med hovedvekt på norske rettsregler. Kurset vil gi studentene fordypning i juridiske emner av betydning for næringslivsaktører.

Kursets innhold

  • Generell strafferett og straffeprosess
  • Straffansvar for personer og selskaper
  • Inndragning
  • Korrupsjon og økonomisk utroskap
  • Bedragerier
  • Børs- og verdipapirhandellovbrudd
  • Konkurskriminalitet
  • Skatte- og avgiftsunndragelser

Læringsmål

Studentene skal kjenne de sentrale straffebestemmelsene som gjelder økonomisk kriminalitet innenfor næringslivet.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%