Bachelorstudier

Økonomi og forretningsjus

Lyst til å forstå hvordan lover påvirker næringslivet, samtidig som du lærer økonomi og forretningsforståelse?

Hva lærer du?

Ønsker du en helhetlig tankegang som gjør deg i stand til å vurdere både økonomiske og rettslige sider av problemstillinger du jobber med? Mange av de avgjørelser som tas i en bedrift, i en organisasjon eller i det offentlige ligger i grenseland mellom økonomi og jus. Ønsker du faglig tyngde innen begge områder, er en bachelor i økonomi og forretningsjus noe for deg.

Du trenger ikke å være jurist for å jobbe med juridiske problemstillinger. Ønsker du å jobbe tett på næringslivet, gir denne fagkombinasjonen deg en verdifull og helhetlig tilnærming til relevante problemstillinger. Din doble kompetanse gjør deg ettertraktet i jobbmarkedet, og åpner mange og varierte karriereveier.

Studiet legger størst vekt på de juridiske fagene, eksempelvis:

 • Kontraktsrett: Lag gode, balanserte avtaler med kunder, leverandører og andre, for derved å unngå konflikter.
 • Selskapsrett: Forstå og analyser ulike selskapsformer, samt hvilke muligheter og ansvar som ligger i de enkelte.
 • Skatterett: Gjør deg i stand til å forstå de skattemessige konsekvensene av forretningsbeslutninger.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på info@bi.no.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

Muligheter i studietiden

Du har mange muligheter som student på BI. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift.

Eller så kan du velge å gå dypere i fagene du er interessert i, med en bred rekke valgkurs.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Motta nyheter fra BI

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

BI har lange tradisjoner med å forsyne arbeidsmarkedet med flinke folk og gode lederkandidater. Det er en styrke ved studiet i økonomi og forretningsjus at du gis et svært bredt spekter av karrieremuligheter. Du kan blant annet jobbe med:  

 • Økonomi: Sørge for korrekt innrapportering av årsregnskap, samt gjennomføre økonomiske og juridiske analyser.
 • Personal: Lønnsforhandlinger og inngåelse av lønnsavtaler. Rettslig regulering av et arbeidsforhold, samt håndtering av eventuell uenighet / arbeidstvist mellom ledelsen og de ansatte.
 • Innkjøp: Lønnsomhet dreier seg like mye om gode innkjøp som store salg. Både i offentlig virksomhet og i det private næringsliv er innkjøp en sentral faktor for god forretningsdrift.
 • Rådgivningsbransjen: Avveining av økonomiske og strategiske hensyn mot forretningsjuridiske vurderinger. Rådgivning innen kontraktsrett, skatterett, arbeidsrett, kjøpsrett, samt spørsmål i forbindelse med etableringer av nye bedrifter eller nye avdelinger for eksisterende bedrifter.
 • Ledelse: Startups og små og mellomstore bedrifter har et stort behov for ledere som kan både jus og bedriftsøkonomi, eksempelvis hva gjelder avtaler med samarbeidspartnere, innrapportering av økonomiske resultater til myndighetene, og tvister som oppstår i forbindelse med salg og leveranser.

Hva kan du studere videre?

Mange velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studium for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Spesielt er siviløkonom-studiet og master i ledelse og organisasjonspsykologi populære valg for økonomi og forretningsjus-studentene.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 67.000,-
 • 2. år kr 67.000,-
 • 3. år kr 71.200,-

Prisene gjelder for studieåret 2019/20 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Søk nå