Bachelorstudier

Økonomi

Ønsker du deg en utdanning som gir deg mange alternativer og muligheter, samtidig som den gir deg retning og faglig dypde? Lyst til å forstå hemmeligheten bak suksessfulle bedrifter, og hvordan du kan bruke den forståelsen til å lykkes med dine mål?

Søk nå

Siden forhistorisk tid har vi delt, byttet eller solgt varer og tjenester med hverandre – det er ikke noe nytt. Men hvordan vi velger å fordele og prioritere disse ressursene på – det er i konstant endring. Disse endringene påvirker både små og store bedrifter og samfunnet som helhet.

Olje og gass har vært bærebjelkene i vår ressursbaserte økonomi, men nå blir vi tvunget til å finne nye måter å omstille økonomien på i fremtiden. Eksempelvis satses det både nasjonalt og internasjonalt på grønn økonomi og bærekraftighet. Teknologien åpner opp for innovasjon innenfor blant annet digitalisering, kunstig intelligens og håndtering av big data.

Suksessfulle bedrifter

Økonomi handler ikke bare om penger. Og selv om det hjelper å like tall, må du kunne mer enn bare å regne for å forstå økonomi. For å kunne ta gode avgjørelser må du ha en god forståelse av økonomiske sammenhenger og hvordan markedet beveger seg. Hemmeligheten bak suksessfulle bedrifter er sjelden kun én ting. Som oftest er det en kombinasjon av godt forarbeid, god planlegging og god vurderings- og gjennomføringsevne.

Forstå sammenhengene

Seks av våre 12 bachelorstudier inneholder bedriftsøkonomiske fag i løpet av studiet. Vi mener det er viktig å bygge en solid, faglig plattform, og da trenger du faktisk også kunnskap og ferdigheter innen markedsføring, kommunikasjon, økonomi og statistikk. Alt henger sammen!

 

Økonomi og administrasjon

Er du en sånn person som interesserer deg for mange ting, som vet litt om alt, men som forstår at økonomi er den nyttigste kunnskapen du lære deg?

«Det er ikke en opplagt kobling mellom økonomiutdannelsen og sportsjournalist, men jeg tror faktisk det var en forutsetning for at jeg har fikk den jobben jeg har. Det lønner seg å skille seg ut, tilby noe som ikke alle andre kan tilby. Jeg kunne tilby en økonomiforståelse som blir viktige og viktigere i den moderne sportsverden.»

 

👩‍🎤👨🏅

Kaja Snare
Sportsreporter i TV2 (nå NRK)
Økonomi og administrasjon

Siviløkonom

Er du en av dem som grubler videre for å finne en bedre måte å løse noe på, når alle andre virker tilfreds med status quo?

Lyst til å briljere med innsikt som andre bare kan synse om? Lyst til få større forståelse for hvordan økonomi, politikk, lovgivning og samfunnet generelt henger sammen?

Vær som lovverket - grunnsteinen som alt annet bygger videre på. Lær deg å oversette Norges lover og gjør deg selv aktuell.

Verden er stor og mulighetene er mange. Få et forsprang på resten av gjengen og velg en økonomiutdannelse på engelsk.

«Gjennom min hverdag som eiendomssjef får jeg kontinuerlig bruk for svært mye av den tverrfaglige kunnskapen jeg lærte på BI.»

🏘️📈

Kim Andre Syvertsen
Eiendomssjef i Newsec

Eiendomsmegling

Det er nesten 4,2 millioner bygninger i Norge! Noen skal selges, noen skal utvikles og noen skal styres. Det er uansett mer enn nok å bryne seg på!