Bachelorstudier

PR og markeds­kommuni­kasjon

I dette studiet lærer du å bruke innsikt og kommunikasjon til å skape gode relasjoner, både mellom organisasjoner og de som er berørt av organisasjonens aktiviteter. Du vil også lære å bruke disse evnene til å utvikle god kommunikasjon om produkter.

Hva lærer du?

Ved siden av økonomifag, lærer studenter å tenke strategisk i kommunikasjonsplanlegging.

Det vil si at den som planlegger en kommunikasjonskampanje må setter opp et formål for kampanjen, som å bedre sykkelkulturen i en by, få flere til å bruke refleks i høstmørket, eller å gjøre det mer spennende for tenåringer å gå på kino.

Vi lærer å bruke forskningsmetoder fordi fakta er bedre og mer nøyaktige enn antagelser, og fordi den som har bestilt en kampanje, skal føle seg trygg på å få gode løsninger.

 • Økonomi. Du vil få en grunnleggende forståelse for økonomi og hvordan bedrifter fungerer.
 • Markedsinnsikt. En viktig del av dette studiet er å lære hvordan undersøkelser og statistikk kan fortelle deg om hvordan de du kommuniserer med tenker.
 • Retorikk. Lær deg hvordan du kan påvirke og overtale gjennom kommunikasjon, både skriftlig og muntlig.
 • Strategi. Både PR og markedsføring er avhengig av å kunne sette en langsiktig plan og å jobbe målrettet mot den.

BIs fagkombinasjon er gullstandarden i utdanningssystemet: et spennende kommunikasjonsprogram trygt forankret i en solid handelshøyskoletradisjon.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

Muligheter i studietiden

Du har flere spennende muligheter i studietiden. Med utveksling kan du studere et semester i utlandet, og med internship kan du få praktisk erfaring hos en bedrift. Ellers så kan du velge å ta flere kurs i fagene du syntes er mest interessante.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

En bachelor i PR og markedskommunikasjon er en god inngang til mange forskjellige jobber, i privat og offentlig sektor, eller i den store frivillige sektoren. Noen eksempler:

 • Kommunikasjonsbransjen. Mange tidligere studenter finner seg til rette i kommunikasjonsbyråer, der de arbeider med kampanjer, events eller lanseringer.
 • Markedsføring. Du kan jobbe i markedsavdelinger i handel, industri, eller reiseliv, hvor man har som oppgave å kommunisere fordelene ved produkter og tjenester.
 • Offentlig sektor. Staten og kommunene ansetter mange av våre kandidater. De kommuniserer på vegne av politietaten, skolekontorer, eller de utvikler opplegg for å få folk til å sortere avfallet sitt.
 • Frivillig sektor. Idrettsforeninger, humanitære organisasjoner og andre i frivillig sektor har også store kommunikasjonsoppgaver.

En bachelor er en solid utdanning for en karriere på mellomledernivå. Gode kommunikasjonsfolk er ettertraktet i vårt samfunnsliv. Vi ser at det etter hvert også finnes gode karrieremuligheter også utenfor de større byområdene i Sør-Norge, kanskje mest i industri og i offentlig sektor.

Typisk BI

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor i PR og markedskommunikasjon!

Trykk på profilene for å lære mer.

 typiskbi.no

 

Profil med video

Stine Jarl Andersen og Martin Moe Dyrdahl

Performance Marketing Managers, T/A Opt

Profil med video

June Pedersen

Daglig leder i carma.no

Profil med video

Haakon Dagestad

Seniorrådgiver i First House

Hva kan du studere videre?

Noen går rett fra en bachelor i PR og markedskommunikasjon til en master. BIs Master of Science i strategisk markedsføringsledelse er den greieste overgangen, selv om noen bachelorer også søker seg til master i ledelse og organisasjonspsykologi. Du kan også kvalifisere for mer økonomi-fokuserte mastere ved å ta tilleggskurs.

Vi er alltid glade for å ønske bachelorer velkommen tilbake. Etter noen år i arbeidslivet, er det mange som søker etterutdanning. BI har passende executive masterprogrammer i digital kommunikasjonsledelse, i PR og strategisk kommunikasjon, og i kommunikasjon i organisasjoner.

Noen etterutdanningsprogrammer er ganske generelle, som strategisk ledelse, teamledelse eller prosjektledelse. De lar seg godt kombinere med en bachelor i PR og markedskommunikasjon.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

 

Praktisk informasjon

Pris

 • 1. år kr 59.800,-
 • 2. år kr 68.200,-
 • 3. år kr 68.200,-

Prisene gjelder for studieåret 2017/18 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Les mer på studentportalen @BI.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Se opptakskrav

Opptaket for dette studiet er stengt for studieåret 2017/2018. Trykk på knappen under og fyll ut skjemaet for å få en påminnelse når du kan søke for neste år!

Når kan jeg søke?