Bachelorstudier

Regnskap og revisjon

Dette studiet gir deg en solid spisskompetanse innen regnskapsføring, i tillegg til en grunnleggende økonomisk utdannelse. Det kan lede til en karriere som autorisert regnskapsfører, revisor, eller andre yrker som krever kunnskap om økonomi.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan man kan forstå og analysere en bedrift ved å studere bedriftens inntekter, kostnader, eiendeler, og gjeld. Til sammen utgjør dette balansen til et selskap.

Med kunnskapen du får fra dette studiet vil du kunne lese denne balansen og forstå om en bedrift gjøre det bra eller ikke.

Du vil blant annet lære:

 • Bedriftsøkonomi. Ved å kunne forstå hvordan bedrifter henger sammen, får du et unikt perspektiv på god forretningspraksis.
 • Regnskapsanalyse. Lære hva bedrifter er pliktige å levere til myndighetene, og hvordan det skiller seg fra regnskap for internt bruk.
 • Skatt og moms. Du vil bli godt kjent reglene for hvor mye skatt en bedrift skal betale, en høyst etterspurt kunnskap.

Studere på deltid?

Studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. I Stavanger og Trondheim tilbys deltidsgjennomføring på dagtid.

Studiet er på tre trinn, og hvert trinn gir 60 studiepoeng, og gjennomføres over to år (fire semestere) i stedet for ett år (to semestre). Du kan ta hvert trinn separat uten å binde deg til hele studiet. Trinnene er avsluttende, og gir deg et vitnemål.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

 • 1. studieår

  Høst

  • Bedriftsøkonomisk analyse
  • Bedriften
  • Matematikk for økonomer (del I)
  • Markedsføringsledelse
  • Virksomhets- og regnskapsorganisering
 • Vår

  • Finans
  • Matematikk for økonomer (del I)
  • Statistikk for økonomer
  • Organisasjonsatferd og ledelse
 • 2. studieår

  Høst

  • Mikroøkonomi
  • Finansregnskap og regnskapsanalyse
  • Metode og økonometri
  • Verdsettelse
 • Vår

  • Strategi
  • Makroøkonomi for økonomer
  • Økonomi- og virksomhetsstyring
  • Videregående finansregnskap med avslutning og regnskapsteori
 • 3. studieår

  Høst

  • Rettslære for revisorer (del I)
  • Revisjon (del I)
  • Årsregnskap/IFRS (del I)
  • Skatterett (del I)
  • Regnskap og budsjettering i offentlig sektor
 • Vår

  • Rettslære for revisorer (del I)
  • Revisjon (del II)
  • Årsregnskap/IFRS (del II)
  • Skatterett (del II)

Spørsmål om studier?

Ring meg

Hva kan du bli?

Uansett hva som skjer i arbeidsmarkedet for øvrig, så vil det alltid være behov for folk med gode kunnskaper innen regnskap og revisjon.

Tar du en Bachelor i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI, får du grunnlag for å søke om offentlig godkjennelse både som registrert revisor og regnskapsfører.

Det gir deg mange jobbmuligheter etter fullført studium. Mange av studentene får seg jobb allerede før de er ferdige med studiet.

Du kan blant annet jobbe med:

 • Regnskapsføring. Som regnskapsfører har du ansvar for at regnskapene i en bedrift eller organisasjon er i orden.
 • Revisjon. Du vil passe på at bedrifter rapporterer det de skal til myndighetene, og gransker feil og mangler i regnskaper.
 • Økonomiavdelinger. Hold orden på utbetaling av lønn, bokføring av utgifter, og at budsjettene følges.
Tidligere studenter

Typisk BI

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor på BI! Trykk på profilene for å lære mer.

Profil

Eugenia Krogsvold

Revisormedarbeider i Flattum & Co AS

Profil

Åse Marie Botnan

Revisor i Storm Capital Management Ltd.

Hva kan du studere videre?

Det mest naturlige å studere videre er master i regnskap og revisjon, hvor du kan tilpasse karrieren din videre med valgkurs, eller få internasjonal erfaring med utveksling. Du har også mulighet til å studere videre med andre økonomi-fokuserte mastergrader.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Ønsker du å ta en mastergrad ved siden av jobb har vi flere spennende programmer:

 I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Søk heltid 

 

Søk nå

 

Søk deltid

 

Søk nå

Praktisk informasjon

Pris heltid

 • 1. år kr 59.800,-
 • 2. år kr 68.200,-
 • 3. år kr 68.200,-

Pris deltid

 Pris per kurs for alle tre trinn.

Prisene gjelder for studieåret 2017/18 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Se opptakskrav