Regnskap og revisjon

Nettbasert gjennomføring

De to første trinnene kan du gjennomføre ved nettstudier. Studiet bygges opp ved å ta enkeltkurs i eget tempo. Studieplanen kan endres over tid og du må selv sørge for å ha riktig fagsammensetning.

Trinn 1

Vanlig gjennomføring på deltid er to kurs per semester. Du kan også ta fire kurs per semester og gjennomføre trinnet på ett år. Ønsker du å gjennomføre på heltid, tar du alle høstkursene det første semesteret, og følger opp med alle vårkursene det andre semester. Du melder deg på de kursene du ønsker å ta.

Under ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over to år. 

Høst år 1: Vår år 1:
Bedriften Statistikk for økonomer
Markedsføringsledelse Matematikk for økonomer (del 2)
Matematikk for økonomer (del 1)  
Høst år 2: Vår år 2:
Bedriftsøkonomisk analyse Finans
Virksomhets- og regnskapsorganisasjon Organisasjonsatferd og ledelse

Trinn 2

Her gjelder samme gjennomførng som på trinn 1.

Under ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over to år. 

Høst år 1: Vår år 1:
Finansregnskap og regnskapsanalyse Makroøkonomi for økonomer
Mikroøkonomi Økonomi og virksomhetsstyring
Høst år 2: Vår år 2:
Strategi Metode og økonometri
Verdsettelse Videregående finansregnskap og regnskapsteori

Trinn 3

Det tredje og siste trinnet i Bachelor i regnskap og revisjon tilbys kun som heltidsstudium i Oslo.

Les mer om Bachelor i regnskap og revisjon på heltid.

Kontakt oss

Hvilke kurs eller studier passer for deg? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene! Du kan også avtale tid for personlig veiledning slik at du får et studieopplegg som passer for deg.

Vi gleder oss til å høre fra deg!