Bachelorstudier

Retail Management

Lyst til å forstå hva som får kundene til å velge en butikk framfor en annen? Synes du det er spennende med innovasjon og teknologi, varehandelens beste venner? Vil du være med å utvikle fremtidens handel? Da kan Retail Management være noe for deg!

Hva lærer du?

Varehandelen knytter produsentene og forbrukerne sammen. Den består av mange ledd, som gjør bransjen til et spennende fagfelt med store utfordringer og enda større muligheter. Dagens digitale forbrukere er mindre lojale, har mer kunnskap og krever både kvalitet og effektivitet for en billigere penge.

Måten vi handler på har endret seg dramatisk de siste 10 årene. Netthandelen vokser seg sterkere og den internasjonale konkurransen har blitt tøffere. For å imøtekomme forbrukeres behov, og samtidig drive økonomisk lønnsomt, er varehandelen avhengig av å være fleksibel. Det innebærer å lage effektive løsninger i alle ledd – fra produksjon og frakt til datainnsamling og butikkdesign.

Varehandelen har sterke forbindelser til teknologiens verden. Nye betalingsløsninger, varebeholdningssystemer, personalisert markedsføring og virtuell virkelighet bidrar til å utvikle bransjen og forbedre kundeopplevelser.

Kunnskap du vil tilegne deg gjennom studiet:

 • Butikkledelse. Du vil få grunnleggende kunnskap om etablering av ny butikk, til å drive butikk. Du vil lære om de ulike typer av beslutninger en butikkeier må ta for at butikken skal være attraktiv for kundene i et langsiktig perspektiv.  
 • Senterledelse: Du vil lære om det å drive og markedsføre kjøpesentre. Du vil også lære om hvordan sentrene påvirker handelsgater og utfordringen handelen i bysentrum står overfor.
 • Økonomi. Du vil lære å foreta økonomiske vurderinger og analyser gjennom fag som regnskap, statistikk og finans. Økonomi er bærebjelken i de aller fleste bransjer, også i varehandelen.
 • Logistikk. Logistikken innebærer å ha de riktige produktene på riktig sted til riktig tid. For å få til det må man både kunne planlegge innkjøp og beregne lager og transportkostnader. Man må forstå leveringsservicens viktighet som et konkurranseelement samt hvordan det påvirker kostnadene.
 • Markedsføring. Du vil lære hvordan du kan forstå kundene dine, hvorfor de velger som de gjør, og hvordan du kan presentere varene dine på best mulig måte.
}

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Fordypninger

Som student på dette studiet har du mulighet til å sette deg nærmere inn i fagene du er interessert i gjennom en fordypning.

Muligheter i studietiden

Du har mange muligheter som student på Retail Management. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift.

Eller så kan du velge å gå dypere i fagene du er interessert i, enten med en fordypning eller med en bred rekke valgkurs.

Stipend

Har du et høyt karaktersnitt fra videregående? Da kan du søke på et stipend som dekker skolepenger for Bachelor i Retail Management.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Motta nyheter fra BI

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

KONTAKT OSS

Hvilke kurs eller studier passer for deg? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene! 

Hva kan du bli?

Norsk varehandel er en av landets største næringer. Den utgjør 10% av landets verdiskapning og ansetter 360 000 mennesker.

Næringen kan deles opp i 40 bransjer som alle står foran store utfordringer i årene fremover. Sterk konkurranse og ny teknologi gjør at bransjene stadig leter etter kvalifiserte medarbeidere.

Etter utdanningen i Retail Management kan du eksempelvis starte din egen butikk, lede butikksentre eller jobbe innenfor de mange leddene som berører varehandelen. De store kjedene trenger også mer kompetanse til sine stillinger i sentrale administrasjoner.

Det er mange muligheter, blant annet innen:

 • Markedsanalyse. Bruk ferdighetene dine til å lære mer om kundene.
 • Butikkutvikling. Jobb med å finne spennende konsepter som øker butikkenes lønnsomhet.
 • Konsulent. Hjelp butikker og kjeder med å løse ulike problemstillinger. Du får innblikk i mange ulike bransjer, og en variert arbeidsdag.
 • Reklame. God og kreativ reklame, både i tradisjonelle og sosiale medier, er viktig for å skille seg ut i markeder med høy konkurranse.
 • Logistikk. Butikkjeder er veldig opptatte av å optimalisere drift. Hvis du er flink med tall er dette en god mulighet å sikte seg etter.
 • Franchiser. Mange unge ønsker i dag å bli franchise-taker, noe som betyr at de eier og driver sin egen butikk etter et velkjent kjedekonsept. Rema 1000 og Narvesen/7-11 er gode eksempler på dette.

Tora Sandven Salgskoordinator, Lerøy Seafood Bachelor i Retail Management Sender norsk sjømat til Europa

Hva kan du studere videre?

Hvis du er interessert i å studere videre etter fullførte studier så er en master i ledelse og organisasjonspsykologi godt egnet, spesielt hvis du sikter deg inn på lederstillinger høyere opp i en bedrift. En master i strategisk markedsføringsledelse passer også godt til kunnskapene du får i dette studiet.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 69.000,-
 • 3. år kr 69.000,-

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Søk nå