Corporate

Helse­direktoratet

Sammen med Helsedirektoratet og KS har BI utviklet et masterprogram som skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester.

Deltakerne bygger på kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Programmet kjennetegnes av:

  • Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
  • Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
  • Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
  • Ledelse av innovasjon og endring
  • Ledelse og økonomi: styring i offentlig forvaltning
  • Jus, internkontroll og etikk

Studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet som del av kompetanseløft 2020.

Les mer om masterprogrammet i Helseledelse.

 

"Dagens og morgensdagens ledere må være både konkrete, visjonære og endringsorienterte samtidig for å kunne lede kommunale helse og omsorgstjenester i vår tid!"

Karin Straume
Divisjonsdirektør, Divisjon kompetanse og personell ved Helsedirektoratet

Se hvorfor Tanja Tomasevic gjennomførte programmet