Corporate

Nortura

I nært samarbeid med Nortura har BI utviklet et lederprogram for å styrke deltakernes evne til å lede arbeid med å forbedre ytelser i verdikjeden og konkurranseevnen.

Gjennom programmet jobber deltakerne med konkrete forbedrings- og/eller innovasjonsprosjekter i den hensikt å gi vesentlige bidrag til å styrke bedriftens konkurransekraft. Programmet gir 30 studiepoeng på master-/og bachelornivå og omfatter bla prosjektoppgave og eksamen. I tillegg til BI's fagfolk bidrar Norturas konsernledelse på de ulike samlingene. 

Programmet kjennetegnes av: 

  • Rammebetingelser og strategiske utfordringer
  • Verdiskaping – verdiskapingsmodeller – forbedringer – lean - innovasjon
  • Verdikjedeforståelse, logistikk. Hva innebærer det å være en lean-bedrift?
  • Prosjektledelse, kvalitativ og kvantitativ prosjektanalyse
  • Økonomisk analyse og beslutninger. Om måling og styring i et bedriftsøkonomisk perspektiv
  • Markedsforståelse og markedsutvikling
  • Ledelse for økt konkurransekraft

 

"BI har en god strategisk forståelse for de utfordringer som dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien står ovenfor generelt og den bondeeide samvirkeindustrien spesielt."

Mads Bendixby
Konserndirektør Nortura Human Resources, Konsernutvikling og Markedskategorier