Corporate

Utdannings­direktoratet

Handelshøyskolen BI har gjennom mange år utviklet utdanningsprogrammer for skole- og barnehageledere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

I dag tilbyr BI den nasjonale styrerutdanningen, den nasjonale rektorutdanningen og videreutdanning for lærere innenfor kompetanse for kvalitet. Programmene fokuserer på utdanningssektorens hovedoppdrag; barns læring og utvikling, samt endring av praksis.

Programmene kjennetegnes av: 

  • Fokus på lederens ansvar for resultater
  • Barns læring og utvikling
  • Undervisning innenfor emnene ledelse, organisasjon, økonomi, jus og endringsledelse
  • Praktisk lederutvikling og prosessarbeid
  • Praksisnærhet i undervisning og oppgaver

 

Les om Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse.