Bank og forsikring

Autorisasjoner

Våre autorisasjoner bygger på en kombinasjon fagutdanning og praksis, der utdanningen består av kurs som tilbys av BI. Målet med autorisasjonsordningene er å heve det faglige nivået blant de ansatte i næringen.

To av autorisasjonsordningene eies av Finans Norge, mens den tredje tilhører Norske Forsikringsmeglers Forening. Målet med ordningene er å sikre et høyt faglig nivå blant de ansatte i næringen, til nytte for både kunder og selskap.

Autorisasjon for forsikringsmeglere

Denne ordningen har tre spesialiseringer du kan velge mellom. Du tar tre obligatoriske felleskurs og spesialisering på 1-3 kurs avhengig av retning. I tillegg til kursene som inngår i utdanningen, er det krav til tre års allsidig forsikringspraksis, av dette minimum ett års erfaring fra selvstendig kundebetjening i et meglerforetak. Du starter med felleskursene og bygger på med kurs for å oppnå den spesialiseringen du ønsker. Man kan velge mellom tre spesialiseringer: Liv, skade eller marine. Se oversikt nedenfor.

Når alle kurs er bestått med karakter C eller bedre og 3 års praksis er gjennomført, kan man søke om autorisasjon. 

Mer informasjon og lenke til søknadsskjemaet finner du på Norske Forsikringsmegleres Forening sine sider. 

Videre studiemuligheter

Kursene som inngår i ordningen, kan brukes som deler av ForsikringseksamenRisk and Insurance og kan også innpasses i graden Bachelor of Management

Kurs som inngår i autorisasjonen

Autorisasjon for forsikringsrådgivere

Denne autorisasjonsordningen har tre spesialiseringer du kan velge mellom. Du tar to obligatoriske felleskurs, og spesialisering med ytterligere to kurs. I tillegg til kursene kreves det per i dag tre års praksis i bransjen du søker autorisasjon for. Det er mulig å bli autorisert innen flere spesialiseringer.

Når alle kurs er bestått med karakter C eller bedre og praksis er gjennomført, kan du søke om autorisasjon. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) som behandler søknadene.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjemaet finner du på FinAut sine sider.

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

 

Du kan ta kursene i den rekkefølgen som passer deg best, men kurset Innføring i forsikring bør tas først. Se oversikt nedenfor:

Kurs som inngår i autorisasjonen

Autorisasjon for skadebehandlingskonsulenter

Denne autorisasjonsordningen har to spesialiseringer du kan velge mellom. To kurs er felles og gir det faglige grunnlaget for alle spesialiseringene. I tillegg til kursene kreves det per i dag tre års praksis i den bransjen du søker autorisasjon for. Du kan kun være autorisert i en av spesialiseringene. Du tar to obligatoriske felleskurs, og spesialisering på 2-3 kurs avhengig av retning.

Når alle kurs er bestått med karakter C eller bedre og praksis er gjennomført, kan du søke om autorisasjon. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) som behandler søknadene.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjemaet finner du på FinAut sine sider.

Du må ta felleskursene først, deretter kursene som inngår i den spesialiseringen du skal ta. Se oversikt nedenfor:

Kurs som inngår i autorisasjonen

Finansiell rådgiver

Nettbasert kurs som forbereder deg til den teoretiske kunnskapsprøven i autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Kurset er basert på digitale faghefter, kartleggingstester og testspørsmål, samt andre læringselementer for utvalgte tema. For mer informasjon se kursets egen nettside.

Kreditt

Nettbasert kurs som forbereder deg til den teoretiske kunnskapsprøven i autorisasjonsordningen for kredittrådgivere. Det nettbaserte kurset dekker pensum til kunnskapsprøven. Kurset er basert på et digitalt faghefte, videoer, cases, kartleggingstest og en dokumentasjonstest.