Bank og forsikring

Autorisasjon for forsikringsmeglere

Vår autorisasjon bygger på en kombinasjon fagutdanning og praksis, der utdanningen består av kurs som tilbys av BI. Målet med autorisasjonsordningen er å heve det faglige nivået blant de ansatte i næringen.

Autorisasjonsordningen tilhører Norske Forsikringsmeglers Forening. Målet med ordningen er å sikre et høyt faglig nivå blant de ansatte i næringen, til nytte for både kunder og selskap.

Høsten 2018 endret Norske Forsikringsmegleres Forening (ForsikringsMeglerne) autorisasjonsordningen sin. Den nye autorisasjonsutdanningen består av tre obligatoriske kurs på til sammen 30 studiepoeng; ett kurs på 15 studiepoeng samt to 7,5 studiepoengskurs. 15-poengskurset er et kurs beregnet på forsikringsbransjen generelt, de to 7,5-poengskursene er utviklet spesielt for Forsikringsmeglerne.

Det første kurset i den nye ordningen, Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade, ble satt opp høsten 2018. 

For å oppnå autorisasjon, må kursene fullføres med karakteren C eller bedre. I tillegg stiller ForsikringsMeglerne krav om praksis. Se ForsikringsMeglernes nettsider.

Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen
(15 studiepoeng)

Forsikringsmeglerrollen - liv, pensjon og skade
(7,5 studiepoeng)

Forsikringsmeglerrollen - marin og energi, reassuranse og rammebetingelser
(7,5 studiepoeng)

Første gjennomføring høst 2019

Neste gjennomføring høst 2020

Neste gjennomføring vår 2021


For dere som allerede er i gang med et autorisasjonsløp etter gammel ordning, er det laget overgangsordninger. Vil du vite mer, ta kontakt med oss. 

Sanda Hajic, sanda.hajic@bi.no eller
Ina Due-Tønnessen, ina.due-tonnessen@bi.no


Kurs som inngår i autorisasjonen: