Bank og forsikring

Autorisasjoner

Våre autorisasjoner bygger på en kombinasjon fagutdanning og praksis, der utdanningen består av kurs som tilbys av BI. Målet med autorisasjonsordningene er å heve det faglige nivået blant de ansatte i næringen.

To av autorisasjonsordningene eies av Finans Norge, mens den tredje tilhører Norske Forsikringsmeglers Forening. Målet med ordningene er å sikre et høyt faglig nivå blant de ansatte i næringen, til nytte for både kunder og selskap.

Autorisasjon for forsikringsmeglere

Høsten 2018 endrer Norske Forsikringsmegleres Forening (ForsikringsMeglerne) autorisasjonsordningen sin. Den nye autorisasjonsutdanningen består av tre obligatoriske kurs på til sammen 30 studiepoeng; ett kurs på 15 studiepoeng samt to 7,5 studiepoengskurs. 15-poengskurset er et kurs beregnet på finansbransjen generelt, de to 7,5-poengskursene er utviklet spesielt for ForsikringsMeglerne. Det første kurset i den nye ordningen, Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade, settes opp høsten 2018. Deretter blir de neste kursene arrangert påfølgende semestre.

For å oppnå autorisasjon, må kursene fullføres med karakteren C eller bedre. I tillegg stiller ForsikringsMeglerne krav om praksis. Se ForsikringsMeglernes nettsider.

Compliance, jus og etikk
(15 studiepoeng)

Forsikringsmeglerrollen - liv, pensjon og skade
(7,5 studiepoeng)

Forsikringsmeglerrollen - marin og energi, reassuranse og rammebetingelser
(7,5 studiepoeng)

Første gjennomføring høst 2019

Første gjennomføring høst 2018

Første gjennomføring vår 2019


For dere som allerede er i gang med et autorisasjonsløp etter gammel ordning, er det laget overgangsordninger. Vil du vite mer, ta kontakt med oss. 

Sanda Hajic, sanda.hajic@bi.no eller
Ina Due-Tønnessen, ina.due-tonnessen@bi.no

Kurs som inngår i autorisasjonen: 

Autorisasjon for forsikringsrådgivere

Denne autorisasjonsordningen har tre spesialiseringer du kan velge mellom. Du tar to obligatoriske felleskurs, og spesialisering med ytterligere to kurs. I tillegg til kursene kreves det per i dag tre års praksis i bransjen du søker autorisasjon for. Det er mulig å bli autorisert innen flere spesialiseringer.

Når alle kurs er bestått med karakter C eller bedre og praksis er gjennomført, kan du søke om autorisasjon. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) som behandler søknadene.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjemaet finner du på FinAut sine sider.

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

 

Høsten 2018 bli siste semester for gjennomføring av BI-kurs som inngår i Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF). Dette skyldes omlegginger i FinAuts autorisasjonsordninger. Har du spørsmål knyttet til omleggingen, ta kontakt med oss på e-post: bankogforsikring@bi.no.

Kurs som inngår i autorisasjonen

Autorisasjon for skadebehandlingskonsulenter

Denne autorisasjonsordningen har to spesialiseringer du kan velge mellom. To kurs er felles og gir det faglige grunnlaget for alle spesialiseringene. I tillegg til kursene kreves det per i dag tre års praksis i den bransjen du søker autorisasjon for. Du kan kun være autorisert i en av spesialiseringene. Du tar to obligatoriske felleskurs, og spesialisering på 2-3 kurs avhengig av retning.

Når alle kurs er bestått med karakter C eller bedre og praksis er gjennomført, kan du søke om autorisasjon. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) som behandler søknadene.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjemaet finner du på FinAut sine sider.

Høsten 2018 bli siste semester for gjennomføring av BI-kurs som inngår i Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF). Dette skyldes omlegginger i FinAuts autorisasjonsordninger. Har du spørsmål knyttet til omleggingen, ta kontakt med oss på e-post: bankogforsikring@bi.no.

Kurs som inngår i autorisasjonen