Bank og forsikring

Bedrifts­tilpassede løsninger

Alle kurs fra Bank og forsikring kan skreddersys etter enkeltbedrifters behov. Kursinnholdet kan tilpasses din bedrift, eller det kan settes opp bedriftsinterne klasser av eksisterende kurs. Utvikling av kurs etter bedriftens ønske om tema er også mulig.

Kursene kan gjennomføres hos bedriften eller ved Handelshøyskolen BI.

Mange finansbedrifter opplever at det er en fordel å kunne samle sine egne ansatte på denne måten. Ikke minst vil diskusjoner og aktuelle problemstillinger kunne knyttes direkte opp mot bedriftsinterne forhold.

 

For mer informasjon om bedriftstilpassede løsninger, kontakt:

Hans Jørgen Lund
Business Development Manager
Telefon: 46 41 08 27
E-post: hans.j.lund@bi.no