Bank og forsikring

Digitale emnekurs

Våren 2018 tilbyr BI Bank og forsikring de første av en rekke digitale emnekurs. Digitale emnekurs er små og enkeltstående nettbaserte kurs med en fleksibel og kostnadseffektiv gjennomføringsform. I løpet av kort tid kan du øke din kompetanse innen et spesifikt fagområde.

Temaene i emnekursene er tidsmessige og næringsrettede. Det tilbys ikke tradisjonell klasseromsundervisning, men all undervisningen foregår på nett i form av temavideoer, oppgaver, case og webinarer. Du kan ta kursene enkeltvis og få et verdifullt deltagerbevis, eller som en hel kurspakke som gir deg rett til å gjennomføre eksamen og opptjene studiepoeng.  Det er helt frivillig om du vil gjennomføre eksamen og dermed få studiepoeng, Kompetansen tilegner du deg uansett, men med eksamen og studiepoeng kan du benytte emnekurs som ledd i en større utdannelse.

Gjennomføring

Det er enkelt å komme i gang med emnekurs og du bygger kompetanse i ditt eget tempo og når du trenger det. Når du melder deg på får du raskt tilgang til ulike læringsressurser som video, cases, tester, kompendium og diskusjonsforum. Undervisningen er variert og underveis kan du diskutere og dele kunnskap med andre deltakere. For å få deltakerbevis etter et emnekurs må du samle poeng på quizer og caseløsninger.

Kursoversikt


Se alle kurs fra BI Bank og forsikring.

Introduksjon til emnekurs

Praktisk informasjon

  • Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng (unntak Finansiell Rådgiver AFR, avlagt eksamen i dette kurset gir 30 studiepoeng)
  • Hvert emnekurs koster kr. 4.000,-
  • Eksamensmodulen koster kr. 3.900,- (pr. 7,5 studiepoeng)

Ta kontakt med oss i BI Bank og forsikring om du har spørsmål.

Kontakt oss

For mer informasjon, ta gjerne kontakt på bankogforsikring@bi.no eller med en av kursets kontaktpersoner;

Christine Eriksen
E-post: christine.eriksen@bi.no
Telefon: 464 10 030

Sanda Hajic
E-post: sanda.hajic@bi.no
Telefon: 971 72 806