Sterkt behov for mer digital kompetanse

Tiden roper om endringsevne og strategivalg for digitalisering. Digitalisering bør derfor stå høyt på agendaen i styrerom og lederkontorer, men har de kompetansen som trengs?

Les artikkel