Profilintervju

The time of my life!

Paal Sprakehaug gitt rett fra videregående til jobb i Nordea. 35 år senere er han fortsatt hos samme arbeidsgiver, har en jobb han elsker og mener livslang læring er nøkkelen til en meningsfull karriere.