BI Executive - videreutdanning

Hold deg oppdatert med nettbaserte, korte kurs!

Vi tilbyr korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder.

fleksible korte kurs med tidsaktuelle temaer

Det er et stort behov for tilpassede opplæringstilbud i dagens arbeidsliv, og livslang læring er satt høyt på agendaen hos norske myndigheter. BI har derfor utviklet et helt nytt tilbud av korte og fleksible nettkurs, for deg som ønsker faglig oppfriskning innen aktuelle fagområder som arbeidslivet etterspør - hentet fra noen av våre mest tidsrelevante fagområder. 

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker og du kan forvente et arbeidsomfang på ca. 25 timer per kurs. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kursserier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Nedenfor kan du se hvilke kurs du kan velge mellom!

Kursserier

Bærekraft som konkurransefortrinn

Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis. 

Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker deres strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer.

Logistikk og markedsføring

Det er tette bånd mellom fagene logistikk og markedsføring. I denne kursserien lærer du om hvordan disse fagområdene henger sammen og utfyller hverandre.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt, samt oppbygging av forsyningskjeder og gjennomføring av logistikkprosesser.

Stress, motivasjon og selvledelse

De menneskelige ressursene er helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelser og endringer.

Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv, og ikke minst hvordan både medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress.

Digital forretningsforståelse

Digitalisering har stor påvirkning på alle sektorer i næringslivet.

I disse tre kursene får du en innføring i hvordan en virksomhet kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan digitalisering påvirker strategisk tenkning, ledelse og innovasjon. 

Digital endringsagent

En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene.

Det forutsetter god og bred kunnskap i digitale verktøy, digitale innovasjonsprosesser og hvordan organisere og gjennomføre endringer. Kursserien gir deg insikten du trenger for å klare dette. 

Økonomistyring og forretningsforståelse

Forståelse av forretningsdrift og verdiskapning er sentral kunnskap for å tilpasse seg, innovere og kunne ta beslutninger i en ny markedssituasjon.

I disse tre kursene belyses de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester. Bedriftsøkonomi, finans og strategi knyttes opp mot FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomisk logikk. 

Ledelse i teori og praksis

Lederrollen er del av et komplisert samspill. For å utøve ledelse på en god måte, trenger man innsikt i grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter ved ledelse.

Dette innebærer at det mellommenneskelige, men også etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar må ses på med en helhetlig tilnærming. 

Customer experience management

Det er et økt fokus på 'customer experience' som konkurransefortrinn i markedet.

I denne kursserien introduseres du til feltet, lærer metoder for å måle kundeopplevelser, og ser på muligheter og utfordringer ved digital markedsføring fra et tverrfaglig perspektiv.

Kursene foregår på engelsk.

Strategi i praksis

Strategi handler om å velge virksomhetens fremtid. Strategi handler om å tilpasse virksomheten for vekst i stadig skiftende omgivelser.

Over tid har det utviklet seg en del analysemetoder som har vist seg nyttige for å kunne definere en gjennomarbeidet strategi. Denne kursserien gir deg en god innføring i strategisk implementering, forretningsmodeller og analyse.

Prosjektledelse

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektplanlegging, prosjektstyring og prosjektetablering - det som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis. 

Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker deres strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer.

Økonomistyring og forretningsforståelse

Forståelse av forretningsdrift og verdiskapning er sentral kunnskap for å tilpasse seg, innovere og kunne ta beslutninger i en ny markedssituasjon.

I disse tre kursene belyses de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester. Bedriftsøkonomi, finans og strategi knyttes opp mot FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomisk logikk. 

Logistikk og markedsføring

Det er tette bånd mellom fagene logistikk og markedsføring. I denne kursserien lærer du om hvordan disse fagområdene henger sammen og utfyller hverandre.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt, samt oppbygging av forsyningskjeder og gjennomføring av logistikkprosesser.

Ledelse i teori og praksis

Lederrollen er del av et komplisert samspill. For å utøve ledelse på en god måte, trenger man innsikt i grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter ved ledelse.

Dette innebærer at det mellommenneskelige, men også etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar må ses på med en helhetlig tilnærming. 

Stress, motivasjon og selvledelse

De menneskelige ressursene er helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelser og endringer.

Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv, og ikke minst hvordan både medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress.

Customer experience management

Det er et økt fokus på 'customer experience' som konkurransefortrinn i markedet.

I denne kursserien introduseres du til feltet, lærer metoder for å måle kundeopplevelser, og ser på muligheter og utfordringer ved digital markedsføring fra et tverrfaglig perspektiv.

Kursene foregår på engelsk.

Digital forretningsforståelse

Digitalisering har stor påvirkning på alle sektorer i næringslivet.

I disse tre kursene får du en innføring i hvordan en virksomhet kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan digitalisering påvirker strategisk tenkning, ledelse og innovasjon. 

Strategi i praksis

Strategi handler om å velge virksomhetens fremtid. Strategi handler om å tilpasse virksomheten for vekst i stadig skiftende omgivelser.

Over tid har det utviklet seg en del analysemetoder som har vist seg nyttige for å kunne definere en gjennomarbeidet strategi. Denne kursserien gir deg en god innføring i strategisk implementering, forretningsmodeller og analyse.

Digital endringsagent

En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene.

Det forutsetter god og bred kunnskap i digitale verktøy, digitale innovasjonsprosesser og hvordan organisere og gjennomføre endringer. Kursserien gir deg insikten du trenger for å klare dette. 

Prosjektledelse

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektplanlegging, prosjektstyring og prosjektetablering - det som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

Hvilke tilleggsordninger finnes for kompetanseheving under koronakrisen?

Det er nå over 400 000 arbeidssøkende i Norge, og regjeringen har derfor bevilget midler til ulike tiltak for at de som er permitterte eller arbeidsledige skal kunne få påfyll eller utdanning i den tiden de er uten jobb. Det blir endringer av regelverket slik at de som mottar dagpenger kan delta i opplæringsopplegg mens de er arbeidsledige eller permitterte.

Det er viktig å bruke muligheten nå slik at det blir lettere å komme i gang igjen etter krisen med ny og oppdatert kompetanse og dermed til å ta bedriften videre.