Executive - videreutdanning

Hold deg oppdatert med nettbaserte, korte kurs!

Nå tilbyr vi korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder.

nyhet hos BI: fleksible korte kurs med tidsaktuelle temaer

Det er et stort behov for tilpassede opplæringstilbud i dagens arbeidsliv, og livslang læring er satt høyt på agendaen hos norske myndigheter. BI har derfor utviklet et helt nytt tilbud av korte og fleksible nettkurs, for deg som ønsker faglig oppfriskning innen aktuelle fagområder som arbeidslivet etterspør - hentet fra noen av våre mest tidsrelevante fagområder. 

Nedenfor kan du se hvilke kurs du kan velge mellom!

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. (Det blir gjort opptak av disse). Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet.Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kursserieravhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

kursserie: prosjektledelse

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

Kursserie: Bærekraft som konkurransefortrinn

Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis. Samtidig ser vi at fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker deres strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer.

Kursserie: økonomistyring og forretningsforståelse

Forståelse av forretningsdrift og verdiskapning er sentral kunnskap for å tilpasse seg, innovere og kunne ta beslutninger i en ny markedssituasjon. I disse tre kursene belyses de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester. Bedriftsøkonomi, finans og strategi knyttes opp mot FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomisk logikk. 

Kursserie: Customer Experience Management

Det er et økt fokus på “customer experience” som konkurransefortrinn i markedet. I denne kursserien introduseres du til feltet, lærer metoder for å måle kundeopplevelser, og ser på muligheter og utfordringer ved digital markedsføring fra et tverrfaglig perspektiv. (NB: Kursene foregår på engelsk).

kursserie: Digital Forretningsforståelse

Digitalisering har stor påvirkning på alle sektorer i næringslivet. I disse tre kursene får du en innføring i hvordan en virksomhet kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan digitalisering påvirker strategisk tenkning, ledelse og innovasjon. 

Kursserie: strategi i praksis

Strategi handler om å velge virksomhetens fremtid. Det er ingen enkel sak. I grunnen handler strategi om å tilpasse virksomheten for vekst i stadig skiftende omgivelser. Over tid har det utviklet seg en del analysemetoder som har vist seg nyttige for å kunne definere en gjennomarbeidet strategi.

Kursserie: Digital endringsagent

En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene. Det forutsetter kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy, evne til å kunne drive digitale innovasjonsprosesser, og innsikt i hvordan man kan organisere og gjennomføre endringer. Formålet med disse tre kursene er å utvikle din digitale kompetanse samt gjøre deg i stand til å bidra til digitale endringer.

Hvilke tilleggsordninger finnes for kompetanseheving under koronakrisen?

Det er nå over 400 000 arbeidssøkende i Norge, og regjeringen har derfor bevilget midler til ulike tiltak for at de som er permitterte eller arbeidsledige skal kunne få påfyll eller utdanning i den tiden de er uten jobb. Det blir endringer av regelverket slik at de som mottar dagpenger kan delta i opplæringsopplegg mens de er arbeidsledige eller permitterte.

Det er viktig å bruke muligheten nå slik at det blir lettere å komme i gang igjen etter krisen med ny og oppdatert kompetanse og dermed til å ta bedriften videre.