Executive – videreutdanning

Skole- og barnehageledelse

Handelshøyskolen BI har siden 2001 utviklet lederprogrammer innen skole- og barnehageledelse for kommuner, fylkeskommune, private barnehager, KS og Utdanningsdirektoratet. Våre programmer har som formål å utvikle ledere som gjør barnehager og skoler til et bedre sted for utvikling og læring for barn og ungdom.