Executive – videreutdanning

Skole- og barnehageledelse

Handelshøyskolen BI har siden 2001 utviklet lederprogrammer innen skole- og barnehageledelse for kommuner, fylkeskommune, private barnehager, KS og Utdanningsdirektoratet. Våre programmer har som formål å utvikle ledere som gjør barnehager og skoler til et bedre sted for utvikling og læring for barn og ungdom.

Master of Management

Skoleledelse

Bachelor of Management, Master of Management

Barnehageledelse

Workshop

Open-to-Learning™ Leadership

Utvikling av lederprogrammene

Skreddersøm

BI Business Review

TRE VEIER TIL BEDRE LÆRING I NORSK SKOLE

Hva kan gjøres for å sikre god læring og utvikling i norsk skole?

Intervensjon

TRYGG FØR TRE

Forskningsprosjekt for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling.

Intervensjon

LEDELSE FOR ØGET LÆRING

Forskningsprosjekt for å øke skolenes bidrag til elevenes læring.

Forskning og faglige

SENTER FOR INNOVASJON I UTDANNING

Forskning ved senteret fremskaffer ny kunnskap og innsikt for utvikling og forbedring av barnehager og skoler.