BI - campus Trondheim

Lederskolen Nord-Trøndelag 2018

Det hevdes i stadig økende grad at bedrifters muligheter for overlevelse fremover vil være knyttet til virksomhetens evne til å drive systematisk innovasjons – og utviklingsarbeid.

Videre vil strategisk kompetanse og strategisk ledelse i denne sammenheng være en sentral suksessfaktor. Dette er en stor ledelsesutfordring, spesielt i SMB, og som først og fremst krever utvikling av ledernes kompetanse.

Levanger og Steinkjer Næringsforum tar disse utfordringene på alvor og setter opp et kompetanseprogram i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Et effektivt og målrettet kunnskapspåfyll til deg som er daglig leder, mellom leder, nøkkelperson, styremedlem, eller som skal bli en av lederne i din bedrift.

Lederskolen er en seminarserie som ikke bare tar deg igjennom de ulike lederutfordringer du møter. Du får også solid kunnskapspåfyll på tema som økonomi, markedsføring, prosjektledelse, styrearbeid, strategi og innovasjon.

Programmet gjennomføres fordelt på 8 samlinger. Samling 1-7 vil være på Levanger og i Steinkjer og den siste samlingen vil være på Handelshøyskolen BI - campus Trondheim.

Hvem kan delta?
Lederskolen er åpent for alle, selv om du ikke er medlem av Levanger eller Steinkjer Næringsforum, også om du bor i andre kommuner eller fylker.

Pris:
Medlemmer i Næringsforum: kr. 16.500,-
Ikke-medlemmer: kr. 19.500,-

For mer informasjon, ta kontakt:
Ranka Erić Kvarving
Levanger Næringsforum
E-post: ranka@levangernf.no
Tlf: 452 49 222

Kirsti B. Arntsen
Steinkjer Næringsforum
E-post: kirsti.arntsen@steinkjer.net
Tlf: 984 50 806 

 


MELD DEG PÅ HER

Gjennomføring våren 2018 

1. samling: 13.02.18 - Det utviklingsorienterte styret (kl. 12-16)
Foreleser: Frode Solberg, høyskolelektor, Institutt for rettsvitenskap og styring

2. samling: 13.03.18 - Forretningsmodell og innovasjon (kl. 12-16)
Foreleser: Frode Solberg, høyskolelektor, Institutt for rettsvitenskap og styring

3. samling: 17.04.18 - Effektiv økonomistyring og regnskapsforståelse (kl. 09-16)
Foreleser : Olav Lilleberg, førstelektor, campus Trondheim, Institutt for samfunnsøkonomi

4. samling: 23.05.18 - Markedsføring i 2017 (kl. 09-16)
Foreleser: Håvard Huse, høyskolelektor, campus Trondheim, Institutt for markedsføring

Gjennomføring høsten 2018 

Samling 5: 04.09.18 - Fra administrasjon til ledelse (kl. 12-16)
Forelesere: Linn Slettum Bjerke, timeforeleser ved campus Trondheim og partner i firmaet Østlyng og Bjerke, og Frode Solberg, høyskolelektor, Institutt for rettsvitenskap og styring

Samling 6: 02.10.18 - Rekruttering og medarbeiderutvikling (kl. 12-16)
Foreleser: Trond Asmussen, timeforeleser ved campus Trondheim og faglig rådgiver i Napha

Samling 7: 30.10.18 - Økt lønnsomhet gjennom prosjektledelse (kl. 12-16)
Foreleser: Tore Aalberg, timeforeleser ved campus Trondheim, Oslo og Nettstudier, og eier og leder av Consensus Training AS

Samling 8: 04.12.18 - Jeg som leder? (kl. 12-16)
Denne samlingen gjennomføres på BIs nye campus i Trondheim
Forelesere: Linn Slettum Bjerke, timeforeleser ved campus Trondheim og partner i firmaet Østlyng og Bjerke, og Frode Solberg, høyskolelektor, Institutt for rettsvitenskap og styring