Bachelorprogram

Finansiell rådgiver AFR

Kvalitativt god finansiell rådgivning krever solide kunnskaper innenfor personlig økonomi, makroøkonomi, finansmarkeder, produktgrupper, regelverk samt etikk og god rådgivningsskikk.

Hvorfor Finansiell rådgiver AFR?

Finansielle rådgivere må bekrefte at de innfrir kravene til AFRs autorisasjon og dette programmet forbereder deg til kunnskapsprøven, som er nettbasert og består av 110 spørsmål fordelt på seks ulike emner. Du vil også bli trent med tanke på den praktiske prøven, som tester anvendelsen av kompetansen. Kunnskapsprøven kan tas kun tre måneder etter kursstart.

I programmet gjennomgås relevant teori og det gis god innsikt i relevante metoder og metodevalg, som varierer for de ulike emneområdene. Metodeinnsikt sikrer økt forståelse og at kunnskapen blir mer anvendelig, ikke minst på lenger sikt.


Emneoversikt

  • Personlig økonomi: Studentene skal tilegne seg god innsikt i sentrale privatøkonomiske problemstillinger for kunder i ulike livsfaser, herunder om SIFO-budsjettet, selvangivelse, inntekts- og formuesskatt, boligskatt, pensjon, arv, ekteskap og ugift samliv samt mindreårige, verge, fylkesmannen og banken
  • Makroøkonomi: Makroøkonomiske begreper og mekanismer, herunder hvordan økonomisk politikk påvirker sentrale makroøkonomiske variabler
  • Finansmarkeder: Finansmarkeder, finansielle metoder, aksje- og obligasjonsmarkedet, kundens risikoholdning og mål for plasseringen, risikoreduksjon og porteføljesammensetning, opsjoner samt skatt på finansielle instrumenter.
  • Produktgrupper: Oppbygging og struktur for ulike typer plasseringsprodukter, herunder bankprodukter, finansielle instrumenter (aksjer, obligasjoner, fondsprodukter, strukturerte produkter), forsikringsprodukter
  • Grunnleggende regelverk og regelverk for finansielle rådgivere: Grunnleggende regelverk, herunder juridisk metode og rettskildelære, personopplysningsloven, taushetsplikt og opplysningsplikt, hvitvaskingsloven, angrerettloven, kontraktsrett og erstatningsrett (profesjonsansvar)
  • Etikk og god rådgivningsskikk: Teoretisk etikk, anvendelse av etikkens verktøy, herunder håndtering av etiske dilemmaer på en systematisk måte. Bransjestandarden «God rådgivningsskikk» og rettslige rammer for finansiell rådgivning, herunder om verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven (del B) om informasjonsplikt og lov om forsikringsformidling

Emnekurs

Programmet består av seks ulike digitale emnekurs som sammen utgjør en helhet. Du kan velge å enten melde deg på til kun ett emne som du ønsker økt kompetanse på, eller du kan melde deg opp til hele programmet og ta eksamen og opptjene studiepoeng. Ønsker du å melde deg på et eller flere av emnekursene, klikk på linkene nedenfor for mer informasjon og påmelding.


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver, samt de med ønske om å få en karriere innen banksektoren. De enkelte emnekursene kan også være relevante for andre som jobber med finansiell rådgivning i andre type organisasjoner som f.eks inkassobyrå eller NAV.

Foreleser

Siv Staubo

Staubo er førsteamanuensis ved institutt for finans, og foreleser innen områder som corporate finance og corporate governance. Forskningen hennes har blitt publisert i Journal of Corporate Finance, Forthcoming in Eurpoean Financial Management.

"Næringen har lenge vært opptatt av om AFR kunne gi studiepoeng, fordi det er en felles "valuta" når mange over tid bygger ulike kompetanser sammen til grader. Finansiell rådgivning AFR gir deg den faglige kunnskapen du trenger. Gjennomfører du BIs opplæring, tjener du samtidig opp studiepoeng. Det er en flott mulighet!"

Siv Seglem

Daglig leder i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Tidligere gjennomført AFR?

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 7. februar 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring 2018

07. - 08. februar
13. - 14. september

Opptakskrav

  • For påmelding til de selvstendige emnekursene, er det ingen opptakskrav så lenge man ikke skal ta eksamen. 
  • For opptak til hele programmet og eksamen, se opptakskrav for dette programmet.

Påmelding emnekurs

For påmelding til de ulike emnekursene, se emnekursoversikten for mer informasjon

Gjennomføring

Dette er et kurs som fra våren 2018 gjennomføres som digitalt emnekurs. Det vil si at kurset er delt opp i seks fagområder som kan tas enkeltvis eller som en kursrekke. Undervisning foregår i form av temavideoer, oppgaver og case og webinarer. Dette krever egeninnsats fra deltakerne og en velbalansert progresjon gjennom semestrene. I tillegg tilbyr vi to samlinger i løpet av kurset, èn i starten av semesteret og en eksamensforberedende samling på slutten av kurset.

Du velger selv om du ønsker å melde deg opp til kun et enkelt emne eller om du ønsker å melde deg på til hele kursrekken som inkluderer eksamen. Alle seks emner og bestått eksamen gir 30 studiepoeng. Du kan melde deg på et enkelt emne når du selv ønsker men dersom du ønsker å ta hele programmet og eksamen anbefaler vi at du melder deg på alle seks emner samtidig og deltar på de to samlingene på BI.

Eksamensform

Hvert emne krever gjennomførte tester for å få kursets deltakerbevis. Dersom man melder seg opp til hele kursrekken, og dermed skal ta eksamen og studiepoeng, avsluttes kurset med en 72 timers hjemmeeksamen. I god tid før hjemmeeksamen må kursdeltaker dokumentere bestått kunnskapsprøve AFR.
For deg som ikke jobber i bank og tar kunnskapsprøven som privatist ler mer her.

Annen relevant informasjon

  • Studiepoeng: 30 studiepoeng ved gjennomført alle seks emnekurs samt bestått eksamen.
  • Kostnader: Hvert emnekurs koster kr 4.000,-. Eksamen etter gjennomført kursrekke koster kr 15.600,- (inkl eksamenssamling). Hele kurset inkl eksamenssamling, eksamen og studiepoeng koster kr 39.600,-.
Søk nå