Bachelorprogram

Ledelse av film-, TV- og scene­produksjon

Et skreddersydd program for å lede produksjoner innen tv, film, reklame, teater, dans, konsert og event.

Hvorfor Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon?

Underholdnings- og kulturbransjene har i løpet av de siste årene gjennomgått en intensivert profesjonalisering, og de opplever også store omveltninger drevet blant annet av den teknologiske utviklingen. Dette har skapt nye krav til kunnskap og ferdigheter hos alle med lederansvar i en produksjon.

Bransjene har sterkt behov for ledere som ikke bare har forståelse for de tekniske, kunstneriske og kreative prosessene, men som også har økonomisk og administrativ tyngde for å styre prosessene innenfor gitte kostnadsrammer. Samtidig må produksjonslederne forstå hva som ligger bak tallene slik at de kreative verdiene som utgjør produktets kjerne ivaretas.

Programmet fokuserer på ledelse av selve produksjonsprosessen, altså realiseringen av prosjektene. Dette er en ømfintlig prosess hvor gjennomføringsmåten er helt avgjørende for kvaliteten og verdien av sluttproduktet, og usikkerheten er stor siden produksjonen i stor grad består av kreative prosesser og prestasjoner. Gjennomføringsmåten må også tilpasses hvert enkelt prosjekts behov.

Programmet er teoretisk forankret, men praktisk rettet. Det tilbys av BI i samarbeid med Virke Produsentforeningen, Danse- og teatersentrum (DTS), Produsentforeningen for Privatteatre, Warner Bros. Norge og Nordic Stories.

EMNEOVERSIKT

 • Organisering og ledelse av kreative produksjoner
 • Planlegging, budsjettering og budsjettanvendelse
 • Økonomi- og ressursstyring
 • Forhandlinger og konflikthåndtering
 • Risiko- og kriseledelse
 • Jus og kontrakter

Video

I denne videoen vektlegger tidligere student, Dag Christian Klevås, viktigheten av å forstå hvordan TV- og underholdningsbransjen funker også med det økonomiske perspektivet. Videre forteller han om hvor sentral kurset var for han til å føle seg trygg som Produksjonsleder i dag.

Video

Se hvorfor Dag Christian Klevås Rye tok programmet

"Som regissør og produsent er jeg helt avhengig av produksjonsledere med økonomiforståelse som kan være like kreative med tall som det jeg er med kunsten. Dette programmet gir deg muligheten til å bli en av dem."

Stein-Roger Bull

Produsent og daglig leder Nordic Stories

Har du sett SKAM på NRK?

Håkon Moslet og Therese Bergheim, som hadde henholdsvis produsent og produksjonsleder-roller i SKAM, kommer fra NRK for å ta oss igjennom flermedial produksjon med «sanntids» publisering, kort tid fra script til produksjon, og arbeid i små, selvstendige og effektive team.

Therese Bergheim og Håkon Moslet

Warner Bros. samarbeidspartner for Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon

Warner Bros. Norge har kommet inn som vår nye partner på området TV-produksjon. Selskapet står bak et bredt spekter av produksjoner som strekker seg fra store TV-eventer som Nobels Fredspriskonsert (NRK1), via serier som Kakekrigen (FEM), Alle tiders måltid og Sporløs (TV2) til små kortform-programmer for web-distribusjon som Havnas Helt (Facebook). Gjennom samarbeidet med Warner Bros. Norge får vi tilgang til spennende produksjoner for case-undervisning samtidig som vi kan trekke på deres sterke kompetansemiljø både for undervisning og videreutvikling av programmet vårt.

Teoretisk tyngde med praktisk vinkling

Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon gir deg et skreddersydd teoribasert fundament med fokus på økonomistyring, prosjektorganisasjon og ledelse, konflikthåndtering og forhandlingsteknikk, samt juss og avtalebruk. Teorien blir gjennomgått i en bransjespesifikk ramme som gjør det enklere for deg å relatere den til din egen erfaring. Programmet har en praktisk vinkling som gjør at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben.

Den praktiske vinklingen ivaretas gjennom case-arbeid. Gjennom samlingene vil du studere flere case fra event, teater, dans, reklamefilm, unscripted TV- og drama-/spillefilmproduksjon. I arbeidet med disse casene blir du stilt overfor simulering av sentrale problemstillinger du med lederansvar vil møte. Som deltaker vil du tydelig se hvordan teorien kommer til praktisk nytte, og du får innsikt i og oversikt over produksjonsprosessene innen film-, TV- og sceneproduksjon. I casearbeidet samarbeider vi med noen av bransjenes beste produsenter og produksjonsledere.

Hvem passer programmet for?

Programmet retter seg mot produsenter, line-producere og produksjonsledere innen film, TV, scene og event, samt andre innenfor produksjonene med leder- og budsjettansvar (som avdelingsledere og fagsjefer).  Det vil også være aktuelt for ledere utenfor som skal følge opp produksjoner (som redaktører og prosjektledere), og for andre som ønsker å ta steget opp til en av disse rollene. 

Foreleser

Terje Gaustad

Førsteamanuensis Terje Gaustad har en doktorgrad i strategisk ledelse og mange års erfaring fra filmbransjen i USA, Storbritannia og Sveits, hvor han har produsert alt fra større engelskspråklig spillefilm til kortfilm. 

Andre forelesere fra BI

Irina Eidsvold Tøien, førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap 
Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, innen opphavsrett. Eidsvold Tøien har arbeidet som juridisk sjef for TONO og flere år som advokat med immaterialrett og opphavsrett som felt. I tillegg er hun utdannet skuespiller fra Statens teaterhøgskole.

Donatella de Paoli, førsteamanuensis ved institutt for organisasjon og ledelse
Hun har siden 1999 vært ansvarlig for å utvikle, forankre og lede fagområdet kulturledelse ved Handelshøyskolen BI og er en ettertraktet foredragsholder, bok- og artikkelforfatter.

Roberta W. Berg, førsteamanuensis Emerita
Hun har forsket og undervist ved BI siden 1993. Hun var tidligere ved Oslo Handelshøyskole og er en meget ettertraktet foreleser innen interkulturell- og organisatorisk kommunikasjon.

Knut Ivar Karevold, førsteamanuensis II
Han underviser i kommunikasjon og beslutninger i grupper og organisasjoner. Han har doktorgrad i økonomisk psykologi, og har undervist på BI siden 2002. Karevold er 1. amanuensis på Medisinsk Fakultet der han også underviser i kommunikasjon og beslutninger, og Direktør for GreeNudge (www.greenudge.no).

FOREDRAGSHOLDERE FRA BRANSJEN

 • Tina B. Christensen Produsent, Warner Bros. Intl Television Production Norge
 • Nina B. Andersson, line-producer
 • Ingvild Hellum, produksjonssjef på Riksteatret
 • Wenche Viktorsdatter Paulsen, produsent ved Riksteatret
 • Kirre Arneberg, daglig leder og produsent for Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.
 • Helene Hovda Lunde, produsent i One Big Happy Family
 • Bjørn Heiseldal, produsent og adm. dir. Thalia Teater/daglig leder Chat Noir
 • Trond Myhre, daglig leder i Trond & Trond
 • Håkon Moslet, produsent NRK
 • Therese Gabriella Bergheim, produksjonsleder NRK

Du vil også møte andre spennende gjesteforelesere fra bransjen i programmet.
Vi tar forbehold om endringer.

 

"Med allsidig erfaring fra tv-bransjen siden 1999, kjenner jeg godt til ulike produksjonsprosesser og hva som kreves i de ulike roller. Det jeg synes var nyttig med BI-studiet var et sterkt økonomisk fundament og et konkret teoretisk rammeverk for kulturbransjen. Vil du virkelig fordype deg er pensum stort, men bit tennene sammen og du sitter igjen med en formell utdannelse og en unik mengde kunnskap om et spennende fagfelt. Etter avsluttet studium gikk jeg rett inn i stilling som produksjonsleder i NRK."

Tina B. Christensen

Produsent, Warner Bros. Intl Television Production Norge

Relevante artikler

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2019

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2019/vår 2020

Datoer kommer.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Programmet gjennomføres på deltid over fem moduler. Hver modul er på fire dager, og i cirka halvparten av hver modul vil vi arbeide med prosjektledelse og økonomistyring. Her vil du blant annet tilegne deg kunnskap om prosjektorganisering, nedbrekk, kostnadsforståelse, ressurs- og tidsplanlegging, budsjettering, likviditetsplanlegging, kostnadskontroll og avviksanalyse. I tillegg vil hver modul ha fordypning i følgende tema:

 • Modul I. Produksjonsleder-rollenes betydning for verdiskapningen
 • Modul II. Ledelse av kreative produksjoner
 • Modul III. Forhandlinger og konflikthåndtering
 • Modul IV. Risiko- og kriseledelse
 • Modul V. Opphavsrett, avtaler og finansiering

Eksamensform høst 2018/vår 2019

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset. Prosjektoppgaven skal løses som gruppearbeid med fra to til fire deltakere. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?