Kurs bachelornivå

Produksjons­ledelse for kultur- og underholdnings­bransjen

Et skreddersydd program for deg som vil lede produksjoner innen tv, film, reklame, teater, dans, konsert og event. (Tidligere Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon).

Hvorfor produksjonsledelse for kultur- og underholdningsbransjen?

Kultur- og underholdningsbransjene opplever en intensivert profesjonalisering, og samtidig store omveltninger drevet blant annet av globalisering og teknologisk utvikling. Dette skaper nye krav til kunnskap og ferdigheter hos alle med lederansvar i en produksjon.

Bransjene trenger ledere som ikke bare har forståelse for de tekniske, kunstneriske og kreative prosessene, men som også har økonomisk og administrativ tyngde for å styre prosessene innenfor gitte kostnadsrammer. Samtidig må en god leder forstå hva som ligger bak tallene slik at de kreative verdiene som utgjør produktets kjerne ivaretas.

Dette programmet gir deg et skreddersydd teoribasert fundament med fokus på økonomistyring, prosjektorganisasjon og ledelse, konflikthåndtering og forhandlingsteknikk, samt juss og avtalebruk. Selv om det er teoretisk forankret er det praktisk rettet slik at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben.

I tillegg til fem intense samlinger på tre dager hver, benytter vi fleksible online læringsverktøy som gjør det enklere for deltakerne å kombinere studiet med jobb.

Programmet tilbys av BI i samarbeid med Virke Produsentforeningen, Danse- og teatersentrum (DTS), Produsentforeningen for Privatteatre og Nordic Stories.

Emneoversikt

  • Organisering og ledelse av kreative produksjoner
  • Planlegging, budsjettering og budsjettanvendelse
  • Økonomi- og ressursstyring
  • Forhandlinger og konflikthåndtering
  • Risiko- og kriseledelse
  • Jus og kontrakter

Video

I denne videoen vektlegger tidligere student, Dag Christian Klevås, viktigheten av å forstå hvordan TV- og underholdningsbransjen funker også med det økonomiske perspektivet. Videre forteller han om hvor sentralt kurset var for han til å føle seg trygg som produksjonsleder i dag.

Video

Se hvorfor Dag Christian Klevås Rye tok programmet

"Som regissør og produsent er jeg helt avhengig av produksjonsledere med økonomiforståelse som kan være like kreative med tall som det jeg er med kunsten. Dette programmet gir deg muligheten til å bli en av dem."

Stein-Roger Bull

Produsent og daglig leder Nordic Stories

HVA KAN VI LÆRE AV SKAM?

Håkon Moslet og Therese Bergheim, som hadde henholdsvis produsent og produksjonsleder-roller for NRKs nettdrama SKAM, tar oss igjennom flermedial produksjon med «sanntids» publisering, kort tid fra script til produksjon, og arbeid i små, selvstendige og effektive team.

Håkon og Therese.jpg

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Programmet retter seg mot produsenter, line-producere og produksjonsledere innen kultur- og underholdningsbransjene, samt andre innenfor produksjonene med leder- og budsjettansvar (som avdelingsledere og fagsjefer).  Det vil også være aktuelt for ledere utenfor som skal følge opp produksjoner (som redaktører og prosjektledere), og for andre som ønsker å ta steget opp til en av disse rollene.

Foreleser

Førsteamanuensis Terje Gaustad har en doktorgrad i strategisk ledelse og mange års erfaring fra filmbransjen i USA, Storbritannia og Sveits, hvor han har produsert alt fra større engelskspråklig spillefilm til kortfilm. Han er også en ettertraktet konsulent, og har ledet og bidratt til flere større utredninger av kultur- og underholdningsbransjene i Norge.

ANDRE FORELESERE FRA BI OG BRANSJENE

Irina Eidsvold Tøien, førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap, BI

Donatella de Paoli, førsteamanuensis ved institutt for organisasjon og ledelse, BI

Roberta W. Berg, førsteamanuensis Emerita, BI

Knut Ivar Karevold, organisasjonspsykolog

Tina B. Christensen, produsent, Warner Bros. Intl Television Production Norge

Nina B. A. Figenschow, produsent, Tordenfilm

Ingvild Hellum, produksjonssjef, Riksteatret

Wenche Viktorsdatter Paulsen, produsent, Riksteatret

Helene Hovda Lunde, produsent, One Big Happy Family

Bjørn Heiseldal, produsent og adm. dir. Thalia Teater/daglig leder Chat Noir

Trond Myhre, daglig leder, Trond & Trond

Håkon Moslet, redaksjonssjef for innholdsutvikling, NRK Nyheter

Therese Gabriella Bergheim, produksjonsleder, NRK

Du vil også møte andre spennende gjesteforelesere fra bransjen i programmet. Vi tar forbehold om endringer.

"Med allsidig erfaring fra tv-bransjen siden 1999, kjenner jeg godt til ulike produksjonsprosesser og hva som kreves i de ulike roller. Det jeg synes var nyttig med BI-studiet var et sterkt økonomisk fundament og et konkret teoretisk rammeverk for kulturbransjen. Vil du virkelig fordype deg er pensum stort, men bit tennene sammen og du sitter igjen med en formell utdannelse og en unik mengde kunnskap om et spennende fagfelt. Etter avsluttet studium gikk jeg rett inn i stilling som produksjonsleder i NRK."

Tina B. Christensen

Produsent, Warner Bros. Intl Television Production Norge

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 18.11 - 20.11
2. samling: 9.12 - 11.12
3. samling: 13.01 - 15.01
4. samling: 10.02 - 12.02
5. samling: 9.03 - 11.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Programmet gjennomføres på deltid over fem moduler. I omtrent halvparten av hver modul vil vi arbeide med prosjektledelse og økonomistyring. Her vil du blant annet tilegne deg kunnskap om prosjektorganisering, nedbrekk, kostnadsforståelse, ressurs- og tidsplanlegging, budsjettering, likviditetsplanlegging, kostnadskontroll og avviksanalyse.

Eksamensform høst 2019/vår 2020

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en tretimers individuell, skriftlig eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset. Prosjektoppgaven skal løses som gruppearbeid med fra to til fire deltakere. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Søk nå