Bank og forsikring

Compliance for verdipapir­foretak

BIs Executive Seminar "Compliance for Verdipapirforetak" har etablert seg som et viktig møtested for det ypperste av kompetanse på området, og ble gjennomført i 2017 for 5. gang. Dette to-dagers programmet går i dybden på noen av de mest aktuelle problemstillingene innen fagfeltet. Neste gjennomføring blir 23.-24. mai 2018.

MØT EKSPERTENE 

Programmet for 2017 var innholdsrikt, og bygget opp med spennende innlegg fra dyktige fageksperter innen verdipapir- og fondsbransjen, ledende advokater og Finanstilsynet. Temaene ble bundet sammen av professor dr. juris Morten Kinander fra Handelshøyskolen BI.

Litt om programmet i 2017: 

Europa og Norge, Fintec, regler og praksis 

Over to dager utforsker vi en rekke problemstillinger, som endringer i rammebetingelser og andre juridiske forhold det er viktig å ha kunnskap om. Vi har i år hentet inn ni spennende foredragsholdere som vil belyse compliance-rollen i verdipapirforetak fra forskjellige sider.

Nytt av året er et spennende innlegg fra DNB om den siste utviklingen innen Fintec og hva dette sannsynligvis vil bety for verdipapirmarkedet og for compliance-rollen i tiden fremover. Rune Opdahl kommer for å foredra om betydningen av den nye personvernsforordningen, og hvordan foretakene må innrette seg frem til den trer i kraft neste år.

Kjersti Trøbråten gir en oversikt over produktkontrollreglene, og Christoffer Bergene vil ta opp compliance-medarbeideres store utfordring med å innrette seg praktisk etter et massivt regelverk som synes å sette umulige krav. Tidligere seksjonssjef i Finanstilsynet, nå compliance-leder i Handelsbanken, vil dele sine erfaringer fra tilsynet, og Tore Mydske vil gi et sveip over de viktigste endringene og nyvinningene i EU-regelverket.

Hvem bør delta?

Programmet er en sentral møteplass for compliance-medarbeidere og daglige ledere i verdipapirforetak, fondsforetak og asset management selskaper, i tillegg til advokater og internrevisorer.

"Å delta på seminaret Compliance for verdipapir er avgjørende for å opparbeide seg en reflektert og informert holdning til utøvelsen av compliancefunksjonen i den mest regulerte og komplekse bransjen av alle, nemlig verdipapirbransjen."

Morten Kinander

Professor dr. juris og fagansvarlig for seminart, Handelshøyskolen BI

Program 2017

   10. MAI 2017
10.00 -11.00 Tore Mydske, advokat, Thommessen
Nytt i EU-retten
11.00-11.45 Rune Opdahl, advokat, Wiersholm
GDPR (General Data Protection Regulations). Hva er nytt i EUs personvernforordning? Hvordan skal verdipapirforetak, forvaltningsselskap, etc. forberede seg innen mai 2018?
11.45-13.00 Lunsj
13.00-14.30  Kjersti Trøbråten, advokat, Wiersholm
Nye krav til produktgodkjenning for produktsnekkere og distributører
14.30-14.45 Pause
14.45-16.00 Lasse Meholm, Forretningspartner Digitalisering Wealth Management, DNB Liv
Hvorfor kommer Blockchain til å endre verdipapirmarkedet i fremtiden og hva med compliance i den sammenheng?
16.00-16.15 Pause
16.15-17.00  Andreas Lowzow, advokat, BA-HR
MiFID, compliance og forholdet til styret
18.30-20.00 Sosial samling, oppmøte i kjelleren. Bowling og shuffleboard
20.15 -  Middag
   
  11. MAI 2017
09.30-11.30 Christoffer Bergene, advokat, Wikborg Rein
Hvordan overleve som compliance-ansatt?
11.30-11.45 Pause
11.45-12.45 Marte Voie Opland, advokat Handelsbanken (tidl. seksjonssjef i Finanstilsynet)
Bransjen sett fra tilsynet og tilsynet sett fra bransjen. Hva er tilsynet opptatt av?
12.45-13.30 Lunsj
13.30-14.15 Morten Kinander, Professor dr. juris, Handelshøyskolen BI
Nytt i Market Abuse Regulation: Markedssonderinger, kursstabilisering og tilbakekjøp
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15  Gry Skallerud, Seksjonssjef, Finanstilsynet
Rapporteringsforpliktelser for verdipapirforetak
15.15- 15.30 Oppsummering

Morten Kinander gir en kort introduksjon av programmet

Kontakt oss gjerne

Faglig innhold:
Morten Kinander, e-post: morten.kinander@bi.no

Praktisk informasjon:
Gry Varre, e-post: gry.varre@bi.no

Påmelding

Når kan jeg melde meg på?

Praktisk informasjon

Sted: Støtvig Hotel, Larkollen 
Dato: 23. - 24. mai 2018, oppstart kl. 10 på onsdag, avsluttes kl. 15.30 torsdag

Støtvig er et moderne badehotell med topp fasiliteter, spa-anlegg og anerkjent meny.

Vi søker om å få godkjent programmet som etterutdanning for advokatforeningens medlemmer.