Spesialkurs bank

Kreditt- og depotjus

Kurset behandler rettsregler som har betydning for sikkerhet som kreves for bankenes utlån, og regler for bankenes rettigheter og interesser i konkurranse med andre rettighetshavere.

Hvorfor Kreditt- og depotjus?

Dette kurset gir deg innsikt i de rettslige spørsmålene som har særlig betydning ved utøvelsen av kreditt- og depotfunksjonene i bank.

Vi ser på de juridiske forholdene rundt det å gi råd og behandle dokumenter knyttet til de fleste aspektene av rådgivningen mot private og små bedrifter.

Du blir i stand til å handle slik at bankens rettigheter, interesser og plikter blir ivaretatt på best mulige måte i forbindelse med sikring og inndrivelse av bankens krav. 

Emneoversikt

  • Pengekravsrett
  • Panterett
  • Tinglysning og registrering
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Konkurs/akkord (gjeldsforhandling)

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for de som jobber med rådgivning og kreditt til private og små bedrifter, samt de som jobber med sikkerhetsstillelse, inndriving og håndtering av tilhørende dokumenter.

"Den økte kompetansen har gjort meg i stand til å stille flere relevante spørsmål som jeg mener gavner både kundene og banken. Jeg anbefaler kurset enten du jobber i depot eller salg, fordi det gir en dypere forståelse for hele kredittprosessen. "

Bjørnar Larssen

DNB, Regionbanksjef Bedriftsmarked Aust-Agder

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Morten Kinander presenterer kurset

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Datoer kommer.

Opptakskrav

Ett av følgende kurs gir ønskelige forkunnskaper: Privatøkonomi med jus del I, Privatøkonomi med jus del II, Bedriftsanalyse II eller tilsvarende. Andre juridiske fag og relevant arbeidserfaring kan også gi tilstrekkelige forkunnskaper.

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester. Det arrangeres tre studiesamlinger, fordelt på syv dager. Se samlingsdatoer. Pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften og sendes til deltakerne før første samling.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers skriftlig, individuell eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Morten Kinander, professor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Når kan jeg søke?