Spesialkurs

Kreditt­vurdering bedrift

Dette kurset gir deg forståelse for hva kredittrisiko er. Ved hjelp av praktiske verktøy og modeller lærer du å analysere regnskapsinformasjon som grunnlag for å vurdere kredittrisiko.

Hvorfor Kredittvurdering bedrift?

Kurset gir en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko, både med utgangspunkt i en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, ved å fokusere på ulike typer forretningsrisiko og å vurdere virksomhetens planer og ledelsens evner til å implementere disse.


Emneoversikt

Et kritisk blikk på tradisjonell regnskapsanalyse 

 • Regnskapene som informasjonskilde
 • Måling av vekst og lønnsomhet
 • Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Sensitivitetsanalyser
 • Hva regnskapene ikke viser

Økt bransjeforståelse

 • Risikoforståelse
 • Analyse av distribusjons- og varehandelsvirksomheter
 • Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Analyse av fast eiendom
 • Analyse av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

En helhetlig virksomhetsvurdering

 • Gründerkultur vs. eksisterende virksomhet
 • Nye engasjementer vs. vurdering av eksisterende kundeforhold
 • Strategiske valg og ambisjoner
 • Virksomhetens evne til å kunne styre målrettet og effektivt
 • Verdsettelsesmetodikk


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som jobber med kredittvurdering av bedrifter, innvilgning av prosjektfinansiering, beregning av arbeidskapital og motpartsrisiko. Kurset passer også for deg som skal gi strategiske råd til bedrifter om forbedringer i kontantstrømmer og likviditet.

"Kredittvurdering bedrift har gitt god forståelse for analyser som avdekker bedrifters likviditetsutvikling over tid, samt vurdering av fremtidig likviditet og finansieringsbehov. I min jobb som leder i en virksomhet som utvikler og leverer løsninger for effektiv systemstøtte til finansinstitusjoners kredittprosess, har kurset vært svært nyttig. Kontakten med andre studenter som arbeider innenfor fagfelt, er en ekstra bonus."

Lars Gaustad

VP Loan Processing, Evry

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2019

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som nettstudium.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen løses individuelt.

Annen relevant informasjon

 • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
 • Kursansvarlig: Tor Olav Nordtømme, høyskolelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.
Når kan jeg søke?