Spesialkurs

Kreditt­vurdering bedrift

Dette kurset gir deg forståelse for hva kredittrisiko er. Ved hjelp av praktiske verktøy og modeller lærer du å analysere regnskapsinformasjon som grunnlag for å vurdere kredittrisiko.

Hvorfor Kredittvurdering bedrift?

Kurset gir en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko, både med utgangspunkt i en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, ved å fokusere på ulike typer forretningsrisiko og å vurdere virksomhetens planer og ledelsens evner til å implementere disse.


Emneoversikt

Et kritisk blikk på tradisjonell regnskapsanalyse 

 • Regnskapene som informasjonskilde
 • Måling av vekst og lønnsomhet
 • Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Sensitivitetsanalyser
 • Hva regnskapene ikke viser

Økt bransjeforståelse

 • Risikoforståelse
 • Analyse av distribusjons- og varehandelsvirksomheter
 • Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Analyse av fast eiendom
 • Analyse av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

En helhetlig virksomhetsvurdering

 • Gründerkultur vs. eksisterende virksomhet
 • Nye engasjementer vs. vurdering av eksisterende kundeforhold
 • Strategiske valg og ambisjoner
 • Virksomhetens evne til å kunne styre målrettet og effektivt
 • Verdsettelsesmetodikk


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som jobber med kredittvurdering av bedrifter, innvilgning av prosjektfinansiering, beregning av arbeidskapital og motpartsrisiko. Kurset passer også for deg som skal gi strategiske råd til bedrifter om forbedringer i kontantstrømmer og likviditet.

Praktisk informasjon

"Kredittvurdering bedrift har gitt god forståelse for analyser som avdekker bedrifters likviditetsutvikling over tid, samt vurdering av fremtidig likviditet og finansieringsbehov. I min jobb som leder i en virksomhet som utvikler og leverer løsninger for effektiv systemstøtte til finansinstitusjoners kredittprosess, har kurset vært svært nyttig. Kontakten med andre studenter som arbeider innenfor fagfelt, er en ekstra bonus."

Lars Gaustad

VP Loan Processing, Evry

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Nettstudier: vår 2019

Søk nå