Spesialkurs bank

Kreditt­vurdering bedrift

Dette kurset gir deg forståelse for hva kredittrisiko er. Ved hjelp av praktiske verktøy og modeller lærer du å analysere regnskapsinformasjon som grunnlag for å vurdere kredittrisiko.

Hvorfor Kredittvurdering bedrift?

Kurset gir en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko, både med utgangspunkt i en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, ved å fokusere på ulike typer forretningsrisiko og å vurdere virksomhetens planer og ledelsens evner til å implementere disse.


Emneoversikt

  • Et kritisk blikk på tradisjonell regnskapsanalyse
  • Økt bransjeforståelse
  • En helhetlig virksomhetsvurdering


Emnekurs 

Kurset består av seks ulike digitale emnekurs som sammen utgjør en helhet. Du kan velge å enten melde deg på til kun ett emne som du ønsker økt kompetanse på, eller du kan melde deg opp til hele programmet og ta eksamen og opptjene studiepoeng. Ønsker du å melde deg på et eller flere av emnekursene, klikk på linkene nedenfor for mer informasjon og påmelding.


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som jobber med kredittvurdering av bedrifter, innvilgning av prosjektfinansiering, beregning av arbeidskapital og motpartsrisiko. Kurset passer også for deg som skal gi strategiske råd til bedrifter om forbedringer i kontantstrømmer og likviditet.

"Kredittvurdering bedrift har gitt god forståelse for analyser som avdekker bedrifters likviditetsutvikling over tid, samt vurdering av fremtidig likviditet og finansieringsbehov. I min jobb som leder i en virksomhet som utvikler og leverer løsninger for effektiv systemstøtte til finansinstitusjoners kredittprosess, har kurset vært svært nyttig. Kontakten med andre studenter som arbeider innenfor fagfelt, er en ekstra bonus."

Lars Gaustad

VP Loan Processing, Evry

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: vår 2018

Emne 1: 19. februar
Emne 2: 19. mars
Emne 3: 23. april

Ved påmelding mottar du lenke til det digital klasserommet i Trikks.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Dette er et kurs som fra våren 2018 er heldigitalisert, og gjennomføres som digitale emnekurs. Det vil si at kurset er delt opp i tre korte, spissede fagområder som kan tas enkeltvis eller som en kursrekke. Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår i form av temavideoer, oppgaver, tester, case og webinarer. Dette krever egeninnsats fra deltakerne og en velbalansert progresjon gjennom semesteret. En grundig og gjennomarbeidet studieguide hjelper deg gjennom kursene.

Du velger selv om du ønsker å melde deg opp til kun et enkelt emne eller om du ønsker å melde deg på til hele kursrekken som inkluderer eksamen. Alle 3 emner og bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen løses individuelt.

Pris

Hvert emnekurs koster kr. 4 000,-
Eksamen etter gjennomført kursrekke koster 3 900,-
Ønsker du å melde deg på ett av emnekursene, ta kontakt med Handelshøyskolen BI Bank og Forsikring, bankogforsikring@bi.no
Hele kursrekken inkl. eksamen og studiepoeng koster kr. 15 900,-

Søk nå