Spesialkurs

Pensjons­opptjening, uttak og skatt

Kurset gjør deg i stand til å gi råd om hvordan man bør håndtere sine pensjonsutfordringer ut fra individuell behovsanalyse.

Hvorfor Pensjonsopptjening, uttak og skatt?

Pensjonsopptjening og pensjonsutbetalinger er et område av stor betydning for den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet. Pensjonsreformen fra 2011 og senere tilpasninger av tjenestepensjonsregelverket tar sikte på bærekraft for staten og forutsigbarhet og kostnadskontroll for arbeidsgiverne.

Dette kurset gir deg forståelse og innsikt i sentrale pensjonsfaktorer og kunnskap om hvordan ulike sammenhenger påvirker enkeltpersoners pensjon.

Økt fleksibilitet i regelverket har medført økt behov for individuell informasjon og rådgivning. Fleksibiliteten dreier seg i første rekke om når uttak av ulike typer pensjoner skal starte, hvor stor andel av pensjonene som skal tas ut og over hvor lang tid innskuddspensjonen skal løpe.

Skattemessige forhold kompliserer pensjonsbildet ytterligere, blant annet med store forskjeller i marginalskatt ved uttak av pensjon på ulike tidspunkter.

Etter gjennomført kurs skal du være godt rustet til å kunne gi god pensjonsrådgivning, samt beherske aktuelle verktøy. Videre skal du etter gjennomført kurs være bevisst ditt og arbeidsgivers ansvar knyttet til rollen som pensjonsrådgiver.

Emneoversikt

  • Pensjonsmodeller: Folketrygdens alderspensjon, privat og offentlig tjenestepensjon, privat og offentlig AFP, privat og offentlig uførepensjon.
  • Skatt og uttak: Skatt på pensjon, lønn og kapitalavkastning, behovsanalyser og pensjonsberegninger
  • Rådgivning: Ulike pensjonsspareprodukter, pensjonsfeller, samt etikk og god rådgivningsskikk

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg primært mot alle som skal gi råd og informasjon om pensjon til enkeltpersoner, samt andre som bør ha gode kunnskaper om pensjon. 

Praktisk informasjon

"Få har begynt å tenke at også utbetaling av pensjon stiller kundene ovenfor mange valg. Her kommer endelig et kurs som setter rådgivere og andre i stand til å guide kundene gjennom dette landskapet. Kurset har fokus på pensjonsopptjening, uttak av pensjon, skattemessige forhold og belysning av mulige fallgruver."

Knut Dyre Haug

Pensjonsøkonom, Storebrand

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Læringsplattformen itslearning åpner 27. august.

1. samling: 14.09
2. samling: 23.11 

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

 

Søk nå