Spesialkurs

Pensjons­opptjening, uttak og skatt

Kurset gjør deg i stand til å gi råd om hvordan man bør håndtere sine pensjonsutfordringer ut fra individuell behovsanalyse.

Hvorfor Pensjonsopptjening, uttak og skatt?

Pensjonsopptjening og pensjonsutbetalinger er et område av stor betydning for den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet. Pensjonsreformen fra 2011 og senere tilpasninger av tjenestepensjonsregelverket tar sikte på bærekraft for staten og forutsigbarhet og kostnadskontroll for arbeidsgiverne.

Dette kurset gir deg forståelse og innsikt i sentrale pensjonsfaktorer og kunnskap om hvordan ulike sammenhenger påvirker enkeltpersoners pensjon.

Økt fleksibilitet i regelverket har medført økt behov for individuell informasjon og rådgivning. Fleksibiliteten dreier seg i første rekke om når uttak av ulike typer pensjoner skal starte, hvor stor andel av pensjonene som skal tas ut og over hvor lang tid innskuddspensjonen skal løpe.

Skattemessige forhold kompliserer pensjonsbildet ytterligere, blant annet med store forskjeller i marginalskatt ved uttak av pensjon på ulike tidspunkter.

Etter gjennomført kurs skal du være godt rustet til å kunne gi god pensjonsrådgivning, samt beherske aktuelle verktøy. Videre skal du etter gjennomført kurs være bevisst ditt og arbeidsgivers ansvar knyttet til rollen som pensjonsrådgiver.

Emneoversikt

  • Pensjonsmodeller: Folketrygdens alderspensjon, privat og offentlig tjenestepensjon, privat og offentlig AFP, privat og offentlig uførepensjon.
  • Skatt og uttak: Skatt på pensjon, lønn og kapitalavkastning, behovsanalyser og pensjonsberegninger
  • Rådgivning: Ulike pensjonsspareprodukter, pensjonsfeller, samt etikk og god rådgivningsskikk

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg primært mot alle som skal gi råd og informasjon om pensjon til enkeltpersoner, samt andre som bør ha gode kunnskaper om pensjon. 

"Få har begynt å tenke at også utbetaling av pensjon stiller kundene ovenfor mange valg. Her kommer endelig et kurs som setter rådgivere og andre i stand til å guide kundene gjennom dette landskapet. Kurset har fokus på pensjonsopptjening, uttak av pensjon, skattemessige forhold og belysning av mulige fallgruver."

Knut Dyre Haug

Pensjonsøkonom, Storebrand

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 14. september 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 14.09
2. samling: 23.11 

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Studenter bør ha basiskunnskaper i finans, tilsvarende autorisasjonskravene for finansielle rådgivere.

Se opptakskrav for dette kurset. 

Gjennomføring

Kurset er hovedsakelig nettbasert og benytter en nettbasert læringsplattform for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser. Det gjennomføres to samlinger à en dag i kurset, se timeplan. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre. Det utarbeides en studieguide som supplement til pensumlitteraturen, med konkrete studiemål, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Samlingene i Oslo kan betraktes som et tillegg til kursinnholdet på itslearning, og har hovedsakelig en form og et opplegg tilpasset de som møter opp. Du vil finne all informasjon, videoer og alt annet fagstoff du trenger i kursrommet på itslearning. Dette skal også være dekkende for temaene det jobbes med på eventuelle samlinger.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen hvor kandidatene skal løse et sett av case basert på ulike type problemstillinger. Hjemmeeksamen løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.

Annen relevant informasjon

  • Kursansvarlig: Dag Jørgen Hveem, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
Søk nå