-
Studier og kurs

Ledelse for øget læring – viden, valg og handling

Ledelse for øget læring er et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI, København kommune og Aalborg kommune. Et utvalg skoler i København og Aalborg skal i samarbeid med BI i Oslo gjennomføre et utdannings- og utviklingsprogram for ledere med sikte på å øke skolenes bidrag til elevenes læring og utvikling.

Målet for programmet er at lederteam gjennom en selvevaluering skal gjøres i stand til å forstå sin egen skole mer presist. Ledelsen skal være i stand til å analysere egen praksis og identifisere utviklingsområder på egne skoler.

Gjennomføring og omfang:

Programmet starter i desember 2018 og vil vare fram til juni 2020. I programmet legges det opp til en kombinasjon av forelesning, egenarbeid, gruppearbeid, ferdighetstrening og støtte gjennom bruk av mentorer.

 

Faglig ansvarlig for programmet 

Faglig ansvarlig for programmet Johan From.jpg

Johan From er professor ved Handelshøyskolen BI, programdirektør for skolelederprogrammene ved BI og leder for Senter for innovasjon i utdanning. Han foreleser innenfor temaene; skoleledelse, skoleeffektivitet og skoleutvikling.

Påmelding til programmet

Registrering

Kontakt oss

Giert von der Lippe, prosjektleder
E-post: giert.v.d.lippe@bi.no
Telefon: 464 10 512