RVK

RVK Grunnkurs - Generelt på landanlegg

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes.

Dette kurset tilbys kun bedriftsinternt.

MÅLGRUPPER
8 landanlegg langs kysten
PROGRAM
Dag 1: 09:00 – 16:00

Introduksjon til RVK-programmet
Blokk 1: Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
Blokk 2: Struktur og roller
Blokk 3: Rammeforskriften
Dag 2: 09:00 – 16:00

Blokk 4: Styringsforskriften
Blokk 5a: Teknisk og operasjonelle forskrift, «design»
Blokk 5b: Teknisk og operasjonelle forskrift, «aktiviteter»
Blokk 6: Arbeidsmiljø og helse
Blokk 7: Kompetanse og operasjonelle krav
Blokk 8: Beredskap og ytre miljø
KURSETS INNHOLD
Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten.
Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur osv.)
Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og oppfylling av kravene.
Litteratur

Forskrifter, med veiledninger, som gjelder for petroleumsvirksomhet på enkelte landanlegg

Rammeforskriften
Styringsforskriften
Teknisk og operasjonell forskrift