-
RVK

RVK Grunnkurs - Generelt på landanlegg

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes.

Dette kurset tilbys kun bedriftsinternt.

MÅLGRUPPER

 • 8 landanlegg langs kysten

PROGRAM

Dag 1: 09:00 – 16:00

 • Introduksjon til RVK-programmet.
 • Blokk 1: Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
 • Blokk 2: Struktur og roller
 • Blokk 3: Rammeforskriften

Dag 2: 09:00 – 16:00

 • Blokk 4: Styringsforskriften
 • Blokk 5a: Teknisk og operasjonelle forskrift, «design»
 • Blokk 5b: Teknisk og operasjonelle forskrift, «aktiviteter»
 • Blokk 6: Arbeidsmiljø og helse
 • Blokk 7: Kompetanse og operasjonelle krav
 • Blokk 8: Beredskap og ytre miljø

KURSETS INNHOLD

 • Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten.
 • Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
 • Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
 • HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur osv.)
 • Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og oppfylling av kravene.

Litteratur

Forskrifter, med veiledninger, som gjelder for petroleumsvirksomhet på enkelte landanlegg

Kontakt oss

Handelshøyskolen BI
Epost: info@bi.no

Kontaktperson RVK:
Nicole Sverdrup
Handelshøyskolen BI
Telefon: +47 976 39 864
E-post: nicole.sverdrup@bi.no

Besøksadresse:
BI - campus Stavanger
Byfjordparken 17
4007 Stavanger