RVK Grunnkurs - Generelt til havs

RVK Grunnkurs - Generelt til havs gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes.

Målgrupper:

 • Ledelse
 • HMS-ansvarlig
 • Verneombud
 • Myndighetskontakter

Program:

Dag 1: 09:00 – 16:00

 • Introduksjon til RVK-programmet
 • Blokk 1: Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
 • Blokk 2: Struktur og roller
 • Blokk 3: Rammeforskriften  

Dag 2: 09:00 – 16:00

 • Blokk 4: Styringsforskriften
 • Blokk 5: Arbeidsmiljø og helse
 • Blokk 6: Kompetanse og operasjonelle krav
 • Blokk 7: Beredskap og ytre miljø  

Kursets innhold: 

 • Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten. 
 • Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
 • Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
 • HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur osv.)
 • Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og oppfylling av kravene. 

Litteratur 

Forskrifter, med veiledninger, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs:

Kontakt oss

Ingrid Engelsen
Handelshøyskolen BI
Telefon: +47 982 51 716
E-post: ingrid.engelsen@bi.no

Besøksadresse:
BI - campus Stavanger
Hesbygata 5
4014 Stavanger

Praktisk informasjon

PÅMELDING 4.-5. juni

PÅMELDING 3.-4. september 2018

PÅMELDING 22.-23. oktober 2018