RVK

RVK Grunnkurs med fokusering på Boring og Brønn

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes. Kurset gir i tillegg innsikt i krav til utforming av bore-, brønnanlegg og brønnutstyr samt utførelsen av aktiviteter knyttet til disse.

MÅLGRUPPER

  • Operatørselskaper
  • Kontraktorer
  • Serviceselskaper innen bore- og brønnvedlikehold

PROGRAM

Dag 1: 09:00 – 16:00

Introduksjon til RVK-programmet
Blokk 1: Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
Blokk 2: Struktur og roller
Blokk 3: Rammeforskriften
Blokk 4: Styringsforskriften'

Dag 2: 09:00 – 16:00

Blokk 5: Arbeidsmiljø og helse
Blokk 6: Boring og brønn
Blokk 7: Kompetanse og operasjonelle krav
Blokk 8: Beredskap og ytre miljø

KURSETS INNHOLD

  • Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten.
  • Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
  • Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
  • HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur osv.)
  • Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og oppfylling av kravene.

LITTERATUR

Forskrifter, med veiledninger, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs:

Rammeforskriften
Styringsforskriften
Innretningsforskriften
Aktivitetsforskriften

Praktisk informasjon

Dato

09. - 10. april *NB ny dato

 

PÅMELDING 09. - 10. april