RVK

RVK Grunnkurs med fokusering på Praktisering av SUT-ordningen

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes.

Kurset gir i tillegg en god forståelse av ansvar, rollefordeling og arbeidstakermedvirkning ved praktisering av ordningen med samsvarsuttalelse (SUT).

MÅLGRUPPER

  • Kontraktorer 
  • Samsvarsuttalelse, § 17 i rammeforskriften, rettet mot både driftspersonell for flyttbare innretninger og mot de i operatørselskaper som deltar i samtykkesøknad.

PROGRAM

Dag 1: 09:00 – 16:00

Introduksjon til RVK-programmet
Blokk 1: Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
Blokk 2: Struktur og roller
Blokk 3: Rammeforskriften
Blokk 4: Styringsforskriften

Dag 2: 09:00 – 16:00

Blokk 5: Arbeidsmiljø og helse
Blokk 6: Praktisering av SUT-ordningen
Blokk 7: Kompetanse og operasjonelle krav
Blokk 8: Beredskap og ytre miljø

KURSETS INNHOLD

  • Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten. 
  • Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
  • Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
  • HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur osv.)
  • Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og oppfylling av kravene.


LITTERATUR

Forskrifter, med veiledninger, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs:

Rammeforskriften
Styringsforskriften
Innretningsforskriften
Aktivitetsforskriften

Praktisk informasjon

PÅMELDING 05. - 06. mars