RVK

RVK Grunnkurs med fokusering på Utbyggingsprosjekter, Modifikasjoner og Vedlikehold

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes.

Kurset gir i tillegg deltakerne forståelse av hva som kreves med hensyn til utbyggingsprosjekter, modifikasjoner og vedlikehold, hvordan regelverket kommer til anvendelse.

MÅLGRUPPER
Operatør-selskaper
Ingeniørbedrifter
Kontraktorer
Driftspersonell i både faste og flyttbare innretninger
Prosjekt-medarbeidere i operatørselskaper og kontraktorer
PROGRAM
Dag 1: 09:00 – 16:00

Introduksjon til RVK-programmet
Blokk 1: Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
Blokk 2: Struktur og roller
Blokk 3: Rammeforskriften
Blokk 4: Styringsforskriften
Dag 2: 09:00 – 16:00

Blokk 5: Arbeidsmiljø og helse
Blokk 6: Utbyggingsprosjekter, modifikasjoner og vedlikehold
Blokk 7: Kompetanse og operasjonelle krav
Blokk 8: Beredskap og ytre miljø
KURSETS INNHOLD
Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten.
Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur osv.)
Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og oppfylling av kravene.
LITTERATUR

Forskrifter, med veiledninger, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs:

Rammeforskriften
Styringsforskriften
Innretningsforskriften
Aktivitetsforskriften

Praktisk informasjon

PÅMELDING 07. - 08. mai