-
Masterstudier

Barnehageledelse

Handelshøyskolen BI har siden 2011 utviklet lederprogrammer innen barnehageledelse for Utdanningsdirektoratet, kommuner og bydeler. Våre programmer har som mål å gi den enkelte leder innsikt, kunnskap og redskaper for å kunne møte de utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å være leder i fremtidens barnehager.

Programmene kjennetegnes av

  • Sterkt fokus på lederens ansvar for kvalitet i barnehagen og skolen.
  • Spesielt opptatt av barn og unges læring, progresjon, utvikling og trivsel.
  • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, digitalisering, lærende ledelse og juss er forskningsbasert, samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole og barnehage står overfor.
  • Lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse er en integrert del av programmene.
  • Alle programmene kan gjennomføres ved siden av full jobb.

Forelesere

Ratib Lekhal
Ratib Lekhal

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur.

Elisabeth Solheim Buøen
Elisabeth Solheim Buøen

Elisabeth Solheim Buøen

Elisabeth Solheim Buøen er førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur, hos Handelshøyskolen BI.

Ide Katrine Birkeland
Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, med en spesialisering innen motivasjon og ledelse.

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Therese Foss Hals
Tlf: 452 72 858
E-post: 
therese.f.hals@bi.no
Bedriftstilpassede program
Marit Kværnmo Aase
Tlf: 464 10 543
E-post: marit.k.aase@bi.no
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

Praktisk informasjon

Slik søker du

Søknader behandles frem til studiestart på det enkelte program, eller til det er fulltegnet. Søknaden i seg selv er ikke forpliktende. Avtalen er først økonomisk bindende når du har signert tilbud om studieplass. Du kan melde deg av programmet inntil fire uker før oppstart uten kostnad.

Gå til de ulike programmene for å finne søkelinker.

Opptakskrav

Les opptakskravene for hvert enkelt program.

Språk

Programmene gjennomføres på norsk. Noen programmer kan ha enkelte samlinger eller forelesninger på engelsk. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program.

Nivå

Programmene er på bachelor- og masternivå, gjennomføres på deltid og skal kunne kombineres med fulltidsjobb. Utdanningen gir studiepoeng ved bestått eksamen på de ulike programmene.