-
RVK

RVK Grunnkurs - Generelt til havs

RVK Grunnkurs - Generelt til havs gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes.

As from 2022 BI does not offer any programs related to RVK. BI are grateful for our long lasting cooperation but everything comes to an end.

For enquiries related to RVK please contact Hilde Rajput Selle in Norsk Industri – or Tommy Halvorsen in Equinor.