-
RVK

RVK Grunnkurs med fokusering på Boring og Brønn

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes. Kurset gir i tillegg innsikt i krav til utforming av bore-, brønnanlegg og brønnutstyr samt utførelsen av aktiviteter knyttet til disse.

MÅLGRUPPER

 • Operatørselskaper
 • Kontraktorer
 • Serviceselskaper innen bore- og brønnvedlikehold

PROGRAM

Dag 1: 09:00 – 16:00

 • Introduksjon til RVK-programmet
 • Blokk 1: Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
 • Blokk 2: Struktur og roller
 • Blokk 3: Rammeforskriften
 • Blokk 4: Styringsforskriften'

Dag 2: 09:00 – 16:00

 • Blokk 5: Arbeidsmiljø og helse
 • Blokk 6: Boring og brønn
 • Blokk 7: Kompetanse og operasjonelle krav
 • Blokk 8: Beredskap og ytre miljø

KURSETS INNHOLD

 • Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten.
 • Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
 • Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
 • HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur osv.)
 • Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og oppfylling av kravene.

LITTERATUR

Forskrifter, med veiledninger, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs:

Kontakt oss

Handelshøyskolen BI
Epost: info@bi.no

Kontaktperson RVK:
Nicole Sverdrup
Handelshøyskolen BI
Telefon: +47 976 39 864
E-post: nicole.sverdrup@bi.no

Besøksadresse:
BI - campus Stavanger
Byfjordparken 17
4007 Stavanger

Praktisk informasjon

Gjennomføring: 

Priser:
Grunnkurs/Basic Course (alle) – 2 dager NOK 5.800.
Kurspris inkluderer studiekompendium og lunsj/kaffe/te/frukt.
NB! Kursdeltakere må ta med pc eller nettbrett for tilgang til forskriftene på nett.

Hvis du har tatt RVK Grunnkurs tidligere, kan du delta kun dag 2 - NOK 3.300. Ta kontakt for informasjon.