-
Kurs bachelornivå

Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

Dette kurset gir deg faglig innsikt i følgende områder innen styrekompetanse: 1) styreutvikling, 2) innovasjonsledelse, og 3) omdømme/ samfunnsansvar/etikk.

Om kurset

De tre fokusområdene knytter seg til tunge trender i vår tid: Innovasjon og omstillingsledelse blir stadig viktigere i et samfunn i rask teknologisk og sosial utvikling. Omdømme, samfunnsansvar og etikk får økt oppmerksomhet i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Og sist men ikke minst, øker dette krav til ledelseskompetanse og ledelsesutvikling. I en tid da både næringsliv og samfunn har forventninger til styret om å ta en aktiv rolle i utforming av bedriftens strategi blir det også viktig at styret besitter kompetanse på disse områdene.

Kurset kombinerer teori og praksis: Det gir deltakerne innsikt i sentrale bidrag til den prinsipielle tenkningen på de tre fokusområdene, og forbinder det med ‘hands on’ erfaringer fra praktiske cases.

  

Emneoversikt

  • Styreutvikling: Forstå styrets lederrolle og samspill i styret mot aksjonærer, eiere og den daglige ledelsen, og lær om styreleders spesielle rolle og oppgaver.
  • Entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter: Lær om styring av entreprenørskap, innovasjon og omstilling i vekstbedrifter, og balansering av effektivitet og kreativitet.
  • Omdømme, samfunnsansvar og etikk: Forstå omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer, og hvordan det kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping.  


Målgruppe

For deg som sitter i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv, er dette kurset essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem. 

Forelesere

Foreleser Tore Bråthen

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. Han er også professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Han forsker primært innen selskapsrett, men også bl.a. innen kontraktsrett og eiendomsmeglingsrett. Han er forfatter av en rekke fagbøker og fagartikler. Tore Bråthen er norsk redaktør av Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) og redaktør for selskapsrett i Norsk Lovkommentar. Han var leder for det regjeringsoppnevnte lovutvalget som forberedte endringene av aksjelovene som ble vedtatt sommeren 2017.12.14.

Foreleser Ketil Hveding

Ketil Hveding er gründer/eier/daglig leder av Unoma AS og høyskolelektor ved BI - campus Trondheim.

Han har erfaring som leder i ulike selskaper, med spesielt fokus på marked og strategiske endringsprosesser. Teoretisk spesialisering og bred erfaring i forhold til tjenesteytende næringer. 

Kontakt oss

Morten Solheim
Telefon: 932 58 880
E-post: morten.solheim@bi.no

Grethe Finsås
Telefon: 982 51 625
E-post: grethe.t.finsas@bi.no

Timeplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Du kan også søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse.