Executive Short Programmes

Communication for leaders and organisations

Dette kurset gir ledere en innføring i strategisk kommunikasjons makt og dens tilknytning til omdømmeledelse. Det vil også hjelpe ledere til å forstå hvordan man knytter effektiv kommunikasjon til organisasjonens mål og hvordan man avgjør graden av suksess.

Hvorfor Communication for leaders and organisation?

Ledere er organisasjonens ansikt utad. Dårlig kommunikasjon sår tvil om deres autoritet, men deres omdømme vil forbedres når kommunikasjonsavdelinger gjør det bra. Når omdømme, merkevare, organisasjonskultur og tankelederskap er nøklene til suksess, er det av største betydning at vi forstår og verdsetter kraften av den personlige og administrative kommunikasjonen.

For mer informasjon og påmelding, se kursets engelske sider.

Praktisk informasjon