Kurs masternivå

Decisions from Data: Driving an Organisation with Analytics

Dette kurset hjelper de som jobber med strategisk ledelse til å forstå datavitenskapens muligheter, bli mer bevisste som forbrukere og hvordan de kommuniserer mest mulig effektivt med dataforskerne.

Hvorfor Decisions from Data: Driving an Organisation with Analytics?

I 2012 konkluderte Verdens økonomiske forum (WEF) med at data er den nye oljen. Analyse og datavitenskap, og da spesielt Big Data, blir mer og mer avgjørende som kilder til økt produktivitet og strategiske konkurransefortrinn.

Kursets deltakere vil få en dypere forståelse for hvordan de burde kommunisere med tekniske samarbeidspartnere, hvordan bidra til datadrevet og strategisk utvikling, samt lære om de ulike måtene data kan danne grunnlaget for avgjørende beslutninger.

For mer informasjon og påmelding, se kursets engelske sider.