Kurs masternivå

Deg som leder

Er du ny leder eller har du allerede ledererfaring men ønsker å videreutvikle dine lederferdigheter? I dette kurset vil du tilegne deg kunnskap, verktøy og metoder som gjør deg mer trygg og effektiv i utøvelse av lederrollen.

HVORFOR DEG SOM LEDER?

Som ny leder blir man stilt overfor nye krav og forventninger. Evnen til å takle de mange nye utfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger man kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Formålet med kurset er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle i organisasjonen.

I dette kurset går deltakerne gjennom en prosess hvor de blir mer bevisst på sine lederegenskaper, samtidig som de blir kjent med de mest robuste forskningsfunnene på egenskaper ved god ledelse.

Kurset består av en blanding av undervisning, casegjennomgang, gruppeøvelser og gruppediskusjoner. Samtidig får du mulighet til å jobbe ut din egen utviklingsplan med feedback fra sterke fagpersoner.

I kurset vil du også bli kjent med de mest robuste forskningsfunnene hva angår forskning på nyansatte generelt og ledere spesielt, og hvordan ledelse virker gjennom medarbeidere. Andre temaer som vil bli tatt opp er konstruktiv og destruktiv ledelse, effektiv ledelse, transformasjonsledelse, ledelse og omstilling, samt konflikter og konflikthåndtering.

LÆRINGSUTBYTTE

Etter avsluttet kurs vil du ha en bedre forståelse av sentrale trekk ved effektiv ledelse og utfordringer knyttet til utøvelse av ledelse i praksis. 


Fokusområder

  • Hva sier forskningen om god og dårlig ledelse?
  • Utfordringer i lederrollen: Lederen som motivator og inspirator, Lederen som kommunikator, Lederen som konflikthåndterer, og Lederen som endringsagent
  • Hvordan virker ledelse?
  • Hva er ledelse?
  • Hvordan lede på en god måte?


HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset er relevant for deg om ønsker å utvikle deg som leder, enten du er ny i lederrollen i din organisasjon eller du allerede har erfaring som leder.


Forelesere

 

Anders Dysvik og Lars Glasø er begge professorer ved institutt for ledelse og organisasjon. De har også bakgrunn fra henholdsvis luftforsvaret og som klinisk psykolog.

Dysvik har forsket på temaer som HR, organisasjonspsykologi og ledelse. Han er en populær foredragsholder, både på BI og eksternt, som brenner for å lære fremtidens ledere hvordan de best kan motivere sine ansatte.

Glasø har forsket på temaer som ledelse og mobbing på arbeidsplassen, samt skrevet flere bøker om ledelse. I tillegg har han 15 års erfaring som foredragsholder og konsulent for konflikthåndterings-, leder- og lagutviklingskurs.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Oslo: 26. - 28. mars 2019

Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. 

Kurset er fulltegnet for mars 2019.

Administrativt ansvarlige