Kurs masternivå

Digitalisering for vekst og innovasjon

Digitalisering handler om å transformere virksomheten med smart bruk av teknologi. I samarbeid med Accentures Technology Lab og Interactive Innovation Centre gir vi deg en unik mulighet til å lære hvordan du kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet.

Hvorfor Digitalisering for vekst og innovasjon?

Digitalisering er transformasjonen fra IT som et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodeller og –praksis samt organisasjon og prosesser er designet for å utnytte dagens og ikke minst morgendagens teknologier.

Det er et lederansvar å sørge for at din virksomhet lykkes med digitalisering, eller unngår å gå til grunne på grunn av manglende initiativ. Dette kurset tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på hva forretnings- og teknologiledelsen bør være opptatt av i en digitaliseringsprosess. Et sentralt aspekt er hvordan man kan komme i gang med å gjennomføre en slik prosess, og dette blir knyttet til de utfordringer som din egen virksomhet står overfor gjennom diskusjoner, gruppearbeider og casearbeid.

Bli med til Antibes i Sør-Frankrike der vi skaper et inspirerende læringsmiljø i teknologiparken Sophia Antipolis.

Læringsutbytte

Kurset har som målsetting å gi ledere innsikt i hvordan de kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet:

 1. Hva må til for å mestre digitalisering?
 2. Hva kjennetegner digitalisering fra tradisjonell bruk av IT?
 3. Hvordan kan man komme i gang med digitalisering i egen virksomhet?


Fokusområder

Kurset kombinerer faglige tematikk og demonstrasjoner av aktuelle teknologier og løsninger i samsvar med deltakernes utfordringer i egen virksomhet.

 • Hva er digitalisering, og hva betyr det for din virksomhet (og bransje)?
 • Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring
 • Demonstrasjoner av hva digitalisering betyr for ulike sektorer
 • Cases og eksempler på digitalisering
 • Hvordan digitalisering endrer krav til ledelse, organisering, prosesser og perspektiv


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for topp- og mellomledere i privat og offentlig sektor som ønsker å lære mer om i digitaliseringsarbeid. Mange bedrifter ser nytten av å sende flere ansatte på programmet for en bedre felles forståelse av utfordringene samt videre implementering i egen virksomhet.

Program 2019:
Tirsdag 22. oktober:
 

Dag 1 foregår på Hotel Royal. 

 • 09:00 - Velkommen og introduksjon til programmet
 • Presentasjon av kurslederne, deltakerne og deres forventninger
 • Hva er digitalisering, og hva betyr det for din virksomhet (og bransje)?
 • Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring
 • Nettverks- og velkomstmiddag

Onsdag 23. oktober:

Heldagsbesøk på Accenture Technology Lab & Interactive Innovation Center, Sofia Antropolis. Dagen omfatter en serie med presentasjoner og demonstrasjoner av løsninger innen ulike teknologier. Tempoet blir høyt og teknologiene spennende!

Torsdag 24. oktober:

Dag 3 foregår på Château de Berne. Stedet gir en inspirerende ramme for en dag der vi fokuserer på deltagernes egne utfordringer gjennom gruppearbeid, rundebordskonferanser og diskusjon. Bussreisen frem og tilbake benyttes til én-til-én konsultasjoner mellom deltakerne og kurslederne.

Fredag 25. oktober:

På den avsluttende dagen i programmet skal vi knytte trådene fra hele kurset og legge et grunnlag for handling man kan implementere i egen virksomhet. Fokus er på ledelsens rolle i en digitaliseringsprosess og hvordan en ledergruppe kan iverksette nye initiativ samt lede virksomheten gjennom en omstilling. Vi vil også jobbe med aktuelle case for å se hva lærdommen fra kurset betyr i helt konkrete situasjoner. NB: Denne dagen er forelesningene på et hotell ved flyplassen i Nice for å forenkle avreise for de som skal hjem samme kveld.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Forberedelser

For å øke den praktiske nytten av kurset og for å sikre integrasjon mellom programmet og din egen hverdag, forventer vi at hver deltakende bedrift sender inn situasjonsbeskrivelse for digitalisering i egen virksomhet (2-3 sider i omfang).

Aktuelle temaer som kan dekkes i en slik kortfattet beskrivelse kan være:

 • Hvordan forholder man seg til digitalisering?
 • Hvilke trusler og muligheter medfører digitalisering for dere?
 • Gjennomførte og planlagte tiltak
 • Hvordan styres og forvaltes digitalisering?

Hensikten er å bruke beskrivelsene i gruppearbeider, men også plukke ut noen som case vi kan diskutere i løpet av kurset. Beskrivelsen sender du pr. e-post til Ragnvald Sannes innen 15. oktober.

Ved bruk av eksemplene er det full anledning til anonymisering. Bruk denne muligheten for at både du og organisasjonen du jobber i får et størst mulig læringsutbytte av et kort og intensivt program.

Anbefalt litteratur:
Vi vil gi dere anbefalinger mht. bøker og artikler til videre fordypning i løpet av kurset. Artiklene under kan leses som en forberedelse til kurset:

 • Espen Andersen

  Espen Andersen er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket på teknologi, digitale forretningsstrategi og digitalisering. Andersen er også en populær foreleser, både i Norge og utenlands, på temaer som teknologi og ledelse.

 • Berit Svendsen

  Berit Svendsen er Adjunct Executive in Residence ved BI, leder for Vipps internasjonale satsing og har en lang bakgrunn som toppleder i store og teknologitunge virksomheter, deriblant Telenor. Hun har en master i teknologiledelse fra NTNU, NHH og Sloan School of Management og er sivilingeniør i datateknikk og telematikk fra NTNU. Berit har vært en tydelig og tidlig stemme i digitaliseringsdebatten i Norge og vil gi et unikt lederperspektiv til dette seminaret!

 • Ragnvald Sannes

  Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Nettverkselementet i et slikt kurs er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et sosialt program med felles middager og utflukter. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over 4 dager. Gjennom presentasjoner, praktiske eksempler og demonstrasjoner av digitale løsninger får du oversikt over digitale muligheter. Vi ser på hva som kjennetegner ledere og virksomheter som er fremragende på digitalisering, og diskuterer hva som må til for å transformere din virksomhet.

Programmet vil omfatte en kombinasjon av:

a) Seminarer med faglig påfyll med teorier og modeller for å forstå hva som skjer, hvilke mekanismer som påvirkes, og tenke strategisk om hvilke konsekvenser ulike grep vil ha.

b) Demonstrasjoner og diskusjoner rundt konkrete teknologier som vil påvirke næringen. Dette skjer i samarbeid med Accentures Technology Lab & Interactive Innovation Center i Sophia Antipolis.

c) Workshops i form av gruppearbeid og diskusjoner av deltakerne egne utfordringer.

Kurset gjennomføres hovedsakelig på norsk, mens noen sesjoner gjennomføres på engelsk (med mulighet for diskusjon på norsk).

Kostnader

Deltakeravgiften er 24 900 kroner og inkluderer følgende:

 • Litteratur og kursdokumentasjon
 • Lunsj på alle kursdager på Sophia Antipolis Science Park
 • Felles busstransport fra Hotel Royal til forelesninger og bedriftsbesøk
 • Velkomstarrangement
 • Felles middag i gamlebyen i Antibes
 • Utflukt til Château de Berne, lunsj og felles busstransport 

Reise og opphold er ikke inkludert i deltakeravgiften, og ekstra kostnader dekkes av deltakerne.

Administrativt ansvarlig

Innkvartering og felles transport

Deltakere tilbys mulighet for å bo på Royal Hotel, sentralt i Antibes. Dette hotellet blir også utgangspunkt for daglig felles busstransport til teknologiparken Sophia Antipolis, hvor undervisningen finner sted. Deltakere står selv ansvarlig for å reservere eget hotellrom. Ta kontakt med Hotel Royal direkte på e-post: contact@royal-antibes.com, med referanse til BI for å få den forhandlede prisen for ditt opphold.

Reise

Deltakere må bestille sine egne flybilletter. Nærmeste flyplass er Nice flyplass, hvor både SAS og Norwegian har direkteflyvninger fra Oslo. Direktefly fra Oslo tar ca 2 timer, og 50 min. Reisetid fra Nice til Antibes er 20 minutter med taxi, og 30 - 40 minutter med flybuss.


Meld deg på dette kurset her