Executive Short Programmes

En digital BAE-næring - teknologi og forretning i samspill

Dette kurset, som arrangeres i London, gir ledere i BAE-næringen innsikt i digitale muligheter og hvordan denne kunnskapen kan omsettes til handling.

HVORFOR DIGITAL BAE-NÆRING?

Det å forstå hvilket potensial digitalisering har for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) er kun første steg. Hvordan går man frem for å utvikle egen virksomhet og prosjekter?

Gjennom presentasjoner, praktiske eksempler, workshops og demonstrasjoner av digitale løsninger får du oversikt over mulighetene som finnes. Vi ser på hva som kjennetegner ledere og virksomheter som er fremragende på digitalisering, og diskuterer hva som må til for å transformere din virksomhet.

Digitalisering handler om smart bruk av teknologi, både til å få til nye ting – og til å gjøre eksisterende løsninger bedre. I likhet med andre næringer står også BAE-næringen overfor en rekke problemstillinger knyttet til å ta i bruk den nye teknologien som endrer sentrale prosesser og eksisterende samhandlingsmønstre.

Dette programmet fokuserer på teknologier og utviklingstrekk som muliggjør digitaliseringen av BAE-næringen, samt løsninger som er sentrale elementer i digitale plattformer for organisering, koordinering og samhandling gjennom et byggs livssyklus fra idé til rivning.

Fokusområder

  • Digitalisering – hva er det og hva betyr det for din virksomhet og bransje?
  • Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring
  • Digitalisering og betydning for byggs livssyklus (FDV)
  • Case og eksempler på digitalisering i BAE-næringen

Læringsutbytte

Kurset har som målsetting å gi ledere på ulike nivåer i BAE-næringen innsikt i hvordan de kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet og prosjekter gjennom å utvikle en forståelse for:

  1. Hva som må til for å mestre det digitale.
  2. Hvordan digitalisering er forskjellig fra tradisjonell bruk av IT.
  3. Hvordan igangsette digitalisering i egen virksomhet

Programmet vil lære deltakerne å tenke strategisk rundt hvilke konsekvenser ulike grep kan ha og hvilke konkrete teknologier som vil påvirke næringen. I tillegg til det faglige opplegget, er det også tilrettelagt for at deltakerne får diskutert utfordringer i egen virksomhet. 

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset passer for alle topp- og mellomledere i BAE-næringen som ønsker å ha et aktivt forhold til digitalisering.

Program april 2018

Foreleser

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi og forretningsutvikling. Kurset er i regi av BIs Senter for byggenæringen, under ledelse av Lena Bygballe.

Andre fagressurser fra samarbeidspartnere

Programmet vil gjennomføres i samarbeid med University College of London (UCL) og Sopra Steria sin DigiLab i London. Vi ser på cases fra London, inkludert et prosjektbesøk der.

Hovedkontaktpersoner her er:

John Berland, Sopra Steria, Norge: Leder av Sopra Sterias Digilab i Oslo, fokuser på bruk av VR, MR og AR i ulike sektorer, og leder av Sopra Steria Digilab London.

Prof. Andy Davies, UCL Bartlett School of Construction and Project Management: Professor of the Management of Projects in the School of Construction and Project Management, the Bartlett Faculty of the Built Environment, University College London. Han er også Visiting Professor, Department of Business and Management, LUISS, Rome.

I tillegg har UCL flere fagpersoner som har spesialisert seg på digitalisering I byggeprosessen. Disse vil bidra som gjesteforelesere, deriblant Dr. Eleni Papadonikolaki.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Meld din interesse for dette kurset

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Kurset foregår over tre dager og gjennomføres i London, på henholdsvis UCLs Executive Centre i Olympiaparken og på Sopra Sterias DigiLab. Undervisningen er hovedsakelig på norsk, mens noen sesjoner trolig blir gjennomført på engelsk, men da med mulighet for diskusjon på norsk.

Nettverkselementet i et slikt kurs er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et felles sosialt program.

Administrativt ansvarlige