Kurs masternivå

Forretnings­analyse og utvikling - metoder og verktøy

Mange virksomheter trenger bedre underbygging av sine beslutninger med relevante økonomiske analyser.

Hvorfor Forretningsanalyse - metoder og verktøy?

Dette kan være vurdering av et investerings- eller rasjonaliseringsprosjekt, kommersiell vurdering av strategiske valg og utarbeidelse av en forretningsplan for innhenting av finansiering.

I dette kurset vil du blant annet lære håndverket for å foreta en økonomisk vurdering av en forretningsplan, et business case, en investering eller lignende. Vi fokuserer også på ulike måter å presentere den kommersielle siden av et prosjekt på – slik at beslutningstageren føler seg trygg på sitt valg.

Kurset vil således gi verdifull innsikt og verktøy for å bedømme den kommersielle siden av ulike strategivalg.

Læringsutbytte

Du vil lære håndverket for å foreta en økonomisk vurdering av en forretningsplan, et business case, en investering eller lignende. Kurset vil gi verdifull innsikt og verktøy for å bedømme den kommersielle siden av ulike strategivalg.

Excel maler for ulike typer prosjekter (eiendomsinvestering, generell investering, etc.) vil bli utlevert. I tillegg utvikler vi en investeringshåndbok sammen som kan benyttes direkte inn i virksomheten i ettertid.

Gjennom programmet vi du også få inngående innsikt i måten du bør utarbeide kostnadsanalyser i praksis for mange ulike formål. Programmet vil gi betydelig innsikt i ulike verktøy, og ikke minst hvordan slike verktøy bør implementeres i praksis.

Fokusområder

 • Kontantstrømsanalyser
 • Resultatanalyser
 • Lønnsomhetsanalyser
 • Risikovurderinger
 • Beregning av relevante avkastningskrav
 • Vurdering av fleksibilitet
 • Vurdering av konkurransefortrinn
 • Presentasjon av økonomisk informasjon
 • Kommunikasjon av økonomiske begreper
 • Utvikling av en investeringshåndbok som lar seg implementere i de fleste typer virksomheter
 • Analyse av ikke-økonomiske effekter av en beslutning

Kurset vil ha en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, workshops med ulike typer cases og diskusjon. Deltagerne vil få relevant litteratur til gjennomlesning, men fokuset vil være på utvikling og bruk av ulike verktøy som kan benyttes i den praktiske hverdag.


Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg for alle som i en eller annen form er med på videreutvikling av en virksomhet, vurdering av strategier, utarbeidelse av forretningsplaner og investeringsrutiner / håndbøker.

Kurset er skreddersydd for eksempelvis ledere, konsulenter, grundere og controllere som skal drive med forretningsutvikling og kommersiell diagnostisering.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Foreleser

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er førstelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Foreleser

Pål Berthling-Hansen

Pål Berthling-Hansen er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Kurset er avlyst våren 2019. 

Administrativt ansvarlige