Kurs masternivå

Forretnings­forståelse for teknologer

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med teknologi og teknologiutvikling, men som i større grad ønsker å bidra i den strategiske utviklingen av virksomheten gjennom å se dette i forhold til de mulighetene teknologien gir.

Hvorfor forretningsforståelse for teknologer?

Virksomheter som er gode på å bruke teknologi som et verktøy i strategisk forretningsutvikling kjennetegnes ofte av at de har en god dialog mellom forretnings- og teknologisiden. Det forutsetter en tospråklighet og gjensidig forståelse av roller og kompetanser. Teknologer som kan tenke strategisk og forstå forretningsmodeller fyller en viktig rolle.

FOKUSOMRÅDER

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av foredrag, cases, oppgaver og diskusjoner med utgangspunkt i følgende tema:

  • Hvordan utvikler teknologi seg over tid og hvordan påvirker den forretningsbetingelser og -muligheter
  • Ulike teknologiers utvikling og hva som skjer med bransje- og konkurranseforhold når teknologier går gjennom ulike faser
  • Hvordan kan man selv skaffe seg en oversikt og forståelse for teknologiens rolle og utvikling innenfor sin bransje.
  • Strategi og strategiske endringer. Bruk av business case som verktøy fra mer generell utvikling og strategisk tenkning til konkrete tiltak og løsninger.
  • Business case som et verktøy for å kommunisere med ledere.

Som deltaker vil du bli oppfordres til å sende inn spørsmål og problemstillinger til foreleserne før samlingen. Deltakernes egne erfaringer er nyttige for å lære av hverandre samt knytte eksempler til teori og foredrag.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Foreleser

Espen Andersen

Espen Andersen er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Foreleser

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Praktisk informasjon

Administrativt ansvarlige

 

Meld din interesse for kurset