Executive Short Programmes

Konkurranse­økonomi

Hvordan forholder du deg til konkurranseloven og konkurransemyndighetene? I dette kurset gir noen av Norges fremste eksperter på konkurranseloven innsikt i hvordan din bedrift bør forholde seg til regelverket.

HVORFOR KONKURRANSEØKONOMI?

Brudd på konkurranseloven kan straffes hardt. Eksemplene er mange på velrenommerte virksomheter som har fått millionbøter de kunne unngått med bedre innsikt i regelverket.

Dette kurset gir deg denne innsikten, gjennom overordnet forståelse av konkurranseloven, strategiske avveininger og det relevante regelverket knyttet til dette. Med konkrete case tar vi deg gjennom konkurranselovens tre hovedtemaer; fusjoner og oppkjøp, ulovlig samarbeid og utnyttelse av dominerende stilling.

Du vil få en grunnleggende oversikt over regler du og bedriften må kjenne, og hvilken betydning de har for deg i praksis. Med kunnskap om konkurranseøkonomi blir du i stand til å ta veloverveide avgjørelser du føler deg trygg på.

FOKUSOMRÅDER

  • Hvorfor finnes konkurranselovgivningen?
  • Hvordan håndtere en fusjon- og oppkjøpsprosess best mulig?
  • Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid?
  • Hva regnes som misbruk av en dominerende stilling?
  • Hvordan forholde seg til konkurransemyndighetene?

Hvem passer kurset for?

Kurset er tilpasset deg som jobber med strategi, inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtaler, deltar i forhandlinger eller prosesser knyttet til oppkjøp og fusjoner og generell drift av virksomheten.

Foreleser

Christian Riis

Christian Riis har hatt publikasjoner i ledende internasjonalt tidsskrifter som American Economic Review og Economic Theory, samt medvirket som rådgiver i ulike departement i spørsmål vedrørende offentlig organisering og effektivitet. 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Pris

1. kurs: kr. 5.900,-
2. kurs: kr. 10.900,-
3. kurs: kr. 14.900,-

Administrativt ansvarlige

Kursansvarlige

  • Olav Kolstad, dr. juris og partner i Schjødt
  • Christian Riis, professor Handelshøyskolen BI
  • Jostein Skaar, partner Oslo Economics, Dr. Oecon NHH

 

Meld din interesse for kurset