Kurs masternivå

Kontrakts­ledelse og kontrakts­forhandlinger

Norske bedrifter har tradisjonelt hatt svært lite fokus på kontraktsledelse. I de siste 15 - 20 årene har det imidlertid skjedd en betydelig profesjonalisering på dette ledelsesområdet innenfor alle områder i norsk næringsliv.

Hvorfor kontraktsledelse og kontraktsforhandlinger?

All næringsvirksomhet er langt på vei basert på kontrakter og avtaler. Praktisk talt alle inntekter og utgifter er knyttet til ulike kontrakter. Avgjørende for suksess i enhver virksomhet er sikring av kvaliteten på selskapets kontraktsledelse og kontraktsstrategier. Kontraktsledelse og kontraktsstrategi bør ses i nær sammenheng med budsjettering, risikostyring og forretningsutvikling, og utgjør derfor sentrale elementer i selskapets ledelsesfunksjoner.

Kontraktsledelse vil fokusere på sentrale forhold for å ivareta profesjonell kontraktsledelse i alle stadier av prosessen med et selskaps kontraktsmasse. Herunder selskapets utvikling av sin kontraktsledelse, samordning med andre ledelsesoppgaver og implementering i alle deler av virksomheten.

Læringsutbytte

Du vil etter endt kurs ha kunnskap om sentrale og viktige prinsipper for kontraktsinngåelse-prosesser og oppfølging gjennom hele kontraktsperioden. Du vil gjennom praktiske eksempler få innsikt i generelle prinsipper samt ulike kontraktstyper. Du vil også få en forståelse for de viktigste juridiske og kommersielle klausuler som benyttes og hvordan disse bør utformes, implementeres og følges opp.

Kursets målsetting er at du skal kunne benytte kunnskapen direkte i ditt videre arbeid.


Fokusområder

 • Innledning til kontraktsjus og kontraktsledelse
 • Bedriftens lokaler
 • Finansieringsavtaler
 • IKT avtaler
 • Særlige forhold for visse avtaletyper
 • Kjøp/salg avtaler
 • Offentlig innkjøp av varer og tjenester
 • Transportavtaler
 • Samarbeidsavtaler
 • Oppkjøp og fusjoner
 • Internasjonale avtaler
 • Casearbeid

Kurset vil bestå av en kombinasjon av undervisning og klassediskusjoner.


Hvem passer kurset for?

Kurset er skreddersydd for deg som i en eller annen form er med på videreutvikling i virksomheten, deltar i utarbeidelse av forretningsplaner og investeringer, arbeider med inngåelse og kvalitetssikring/oppfølging av kontrakter, deltar i forhandlinger og/eller er med i prosesser knyttet til anbudskonkurranser.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Foreleser

Morten Lund

Morten Lund er høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har tidligere arbeidet 5 år i Justisdepartementets lovavdeling og 27 år som advokat og partner i Vogt & Wiig. Han har arbeidet mye med nasjonale og internasjonale kontrakter og kontraktsforhandlinger.

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. 

Administrativt ansvarlige

 

Meld din interesse for kurset