Kurs masternivå

LEAN for økt lønnsomhet

En økende andel av norske virksomheter bruker tanker og metoder som inngår i LEAN. Filosofien brukes til å forbedre organiseringen og samhandlingen på alle nivåer i en organisasjon.

HVORFOR LEAN FOR ØKT LØNNSOMHET?

Fortsatt er det likevel slik at tilfredsstillende økonomiske resultater er en forutsetning for å kunne utvikle virksomhetene, og forståelse for økonomiens rolle i virksomhetsstyringen er en nødvendighet.

Etter endt kurs vil du ha en klar forståelse av ledelsesfilosofien LEAN og hvilke grunnleggende likheter og forskjeller denne filosofien har i forhold til tradisjonell modellstyring, typisk basert på kritiske prestasjonsindikatorer.

Videre lærer du å utarbeide egne ABC og TDABC analyser, og vite når det er hensiktsmessig å bruke disse.

Etter endt kurs vil du være godt rustet til å utarbeide analyser knyttet til den kommersielle vurderingen av ulike business cases.


FOKUSOMRÅDER

  • Lean-filosofiens fundament og bruk i ulike funksjoner
  • Lean, verktøy og metoder
  • Modellstyringens fundament
  • Lean versus modellstyring
  • Kostnadsforståelse /Kalkulasjon
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) /Time Driven ABC (TDABC)
  • Kostnadskutt og kundelønnsomhetsanalyser
  • Strategisk kostnadsanalyse
  • Strukturkostnader og sekvensiell kostnadsanalysemodell
  • Kurset vil ha en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, workshops med ulike typer cases og diskusjon. Fokuset vil være på utvikling og bruk av ulike verktøy som kan benyttes i den praktiske hverdag.


HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset egner seg for alle som trenger økt kunnskap om LEAN-filosofien, virksomhetenes styringssystemer og kostnadsanalyser, primært for å oppnå bedre økonomiske resultater.

Foreleser

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er førstelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Foreleser

Pål Berthling-Hansen

Pål Berthling-Hansen er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring 

Kurset er avlyst våren 2019.

Administrativt ansvarlige

Meld din interesse for dette kurset