Kurs masternivå

Lede og implementere strategiske endringer

I dette kurset lærer du om ulike forhold som kan bidra til større suksess i implementeringen av valgte strategier.

HVORFOR LEDE OG IMPLEMENTERE STRATEGISK ENDRING?

Mange organisasjoner lager gode og relevante strategier, men sliter likevel med å realisere dem.

Selv om strategien oppleves selvfølgelig og klar for de som har formulert og valgt den, vil den nødvendigvis ikke oppleves slik for resten av organisasjonen. Det å få til en stor endring fra den ene dagen til den andre er dessverre sjelden realistisk. En viktig årsak til dette er at enhver ny strategi vil møte den eksisterende organisasjon på godt og vondt.

The Economist Intelligence Unit publiserte i 2004 en studie som viser at bare 43 % av alle strategier som er initiert lykkes. Denne studien er gjennomført blant 276 toppledere i USA og Canada. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes i Norge. I dette kurset lærer du om ulike forhold som kan bidra til større suksess i implementering av valgte strategier.

Vi fokuserer på temaer som grunnleggende premisser for suksessfull strategiimplementering, håndtering av motstand ved gjennomføring av strategiske endringer, og relasjonell ledelse og koordinering i endringsprosesser.

LÆRINGSUTBYTTE 

Kurset gir en grundig innføring i strategiimplementering og strategisk endring. Etter endt kurs vil du være godt rustet til å forstå de sentrale utfordringene ved strategirealisering og kunne designe og bidra til vellykkede strategiske endringsprosesser i organisasjoner.

Gjensidig læring mellom deltagerne er viktig i dette kurset. Praktiske eksempler for diskusjon og refleksjon står derfor sentralt.

FOKUSOMRÅDER

  • Ledelsens rolle i strategiimplementering, herunder både toppledelse og mellomledelse
  • Hvordan designe en god prosess for strategiimplementering
  • Hvilke faktorer hemmer realisering av strategi
  • Hvordan håndtere at eksisterende organisasjon kan være en hemsko for strategisk endring.
  • Kurset vil bestå av en blanding av undervisning, case- og gruppediskusjoner.

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset henvender seg til deg som er opptatt av strategiarbeidet i organisasjonen og har et spesielt fokus på hvordan dere får strategier til å virke.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Foreleser

Ragnhild Kvålshaugen

Ragnhild Kvålshaugen er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Foreleser

Helene Loe Colman

Helene Loe Colman er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. 

Administrativt ansvarlige

 

Meld din interesse for kurset