Kurs masternivå

Lederutvikling i organisasjoner

Norske bedrifter investerer store summer i lederutvikling. De færreste vet hva de får igjen.

Hvorfor lederutvikling i organisasjonen?

I dette kurset lærer du hvordan bedriften best kan tilrettelegge for lederutvikling og hvilke prosesser som viser seg å skape bedre ledere.

Etter endt kurs vil du enklere kunne kartlegge din organisasjons sterke og svake sider innen ledelse og sette inn lederutviklingstiltak som vil være best egnet.

Kurset gir deg både kunnskapspåfyll og prosessbistand til å lage egne lederutviklingsprogram i organisasjonen.

Læringsutbytte

Gjennom kurset får du:

  • Økt forståelse av hva ledelsesprosesser innebærer.
  • Kunnskap om læringsprosesser og praktiske tiltak involvert i lederutvikling. Spesielt fokus vil bli gitt på individuell rådgivning og utvikling.
  • Muligheter vi har for måling og feedback.
  • Vanlige fallgruver i vurdering av lederansettelser

Etter avsluttet kurs skal du være bedre rustet til å se mulighetene forbundet med å forbedre organisasjonens ledelseskapasitet. Videre vil du få et klarere bilde av organisasjonens nåværende sterke og svake sider med hensyn til ledelse, og kunne utvkle et internt lederutviklingsprogram på basis av dette.


Fokusområder

  • Hvordan virker ledelse og kan ledelse læres?
  • Trender i ledelse og lederutvikling: Hva er effektivt?
  • Transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, farlig ledelse, fravær av ledelse
  • Lederutvikling som integrert HR-strategi – hvordan gjør vi det?
  • Metoder og verktøy for utvikling av internt lederutviklingsprogram

Undervisningen gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjonsgrupper og øvelser.


Hvem passer kurset for?

Kurset henvender seg til alle som har ansvar for å tilrettelegge for lederutvikling i organisasjonen, samt til ledere og mellomledere som ønsker nye impulser å utvikle seg som leder.

Vi ønsker at deltakerne bringer med seg sine egne erfaringer, og at vi har en åpen dialog med utgangspunkt i konkrete eksempler; Hvilke behov har bedriften og hvilken praksis benyttes? I forkant av kurset kan du sende inn hva du ønsker å få hjelp med i ditt arbeid med lederutviklingsprogram i din bedrift.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Foreleser

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf er professor i organisasjonspyskologi ved Handelshøyskolen BI. Han forsker og underviser i organisasjonspyskologi med fokus på ledelse og lederutvikling.

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. 

Administrativt ansvarlige

 


Meld din interesse for kurset