Kurs masternivå

Nettverks­ledelse i praksis

Lær hvordan du kan jobbe med nettverk for å fremme og forbedre verdiskaping, samhandling, effektivitet og innovasjon i egen virksomhet.

HVORFOR NETTVERKSLEDELSE I PRAKSIS?

Fremtidens konkurransebilde handler om å lede organisasjoner der arbeidet skjer; i nettverk, og mindre og mindre i tradisjonelle hierarkier. Ledere må forstå hvordan slike nettverk fungerer for å vite hvordan man legger til rette for nettverksbasert verdiskaping.

Kurset tar utgangspunkt i teorier, modeller og rammeverk for å forstå, kartlegge og tolke nettverk i organisasjoner. Som deltaker får du en innføring i et praktisk rammeverk, en kartlegging av hvordan nettverk fungerer i din egen organisasjon, samt en analyse av nettverk i deltakende virksomheter.

Etter kurset vil du sitte igjen med en grunnleggende kartlegging og analyse av noen valgte nettverk i din egen bedrift, i tillegg til konkrete anbefalinger til hvordan du kan gå frem for å skape og utnytte både eksisterende og nye nettverk på din egen arbeidsplass, mot kunder og partnere.

FOKUSOMRÅDER

  • Hva er nettverksbasert samhandling?
  • Lederrollen i nettverksbaserte organisasjoner
  • Cases og eksempler på nettverksbaserte organisasjoner
  • Kartlegging og tolkning av nettverk i din egen virksomhet
  • Tolkning og analyse av nettverksstrukturer i deltakende organisasjoner
  • Diskusjon av tiltak for å støtte nettverksbasert samhandling og innovasjon

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset passer for alle organisasjoner der ledelsen ønsker å forstå hvordan kunnskapsutveksling skjer i deres egen organisasjon og hvordan de kan benytte eksisterende og nye kommunikasjonsnettverk til å fremme innovasjon.

Kurset vil behandle intern og til dels sensitiv informasjon om den enkelte bedrift. Kurset vil derfor begrenses til et fåtall organisasjoner, (som ikke kan være konkurrenter), der hver virksomhet stiller med minimum to personer, hvorav minst én fra ledelsen. 

Nettverksledelse: Hva og hvorfor?

Program

Forelesere

Espen Andersen

Espen Andersen er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket på teknologi, digitale forretningsstrategi og digitalisering. Andersen er også en populær foreleser, både i Norge og utenlands, på temaer som teknologi og ledelse.

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

Henrik Bentzen

Henrik Bentzen er sivilingeniør med utdanning fra Skottland. Ble deretter invitert til å være med å bygge opp TANDBERG globalt før han tok to år som dykkeinstruktør i Asia. Han fikk tilbud om jobb i Telenor og satte kursen mot Norge. Gjennom 22 år har han hatt forskjellige lederstillinger knyttet til store IT-programmer, endringsprogram, forretningsutvikling og produktledelse i Telenor. 

Jan Taug

Jan Taug har 12 år med oppstarter og ventures, en PhD fra USA, og arbeidet med prosjekter i EU, OECD, FN. Etter 10 års ledererfaring fra Telenor med fokus på globalisering og digitalisering har han blitt gründer igjen. Taug har også vært Assoc. professor ved BI’s Institutt for entreprenørskap og strategi i 10 år.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

BI - campus Oslo

Deltakelse og kostnader

Det er viktig at det er med minimum to fra hver organisasjon for å sikre gode refleksjoner i forhold til nettverksarbeidet vi gjør i seminaret. Investeringen er på kr. 29.900 pr. deltager for de to første, dersom dere vi ta med flere har vi satt en begrensing på 4 deltagere pr. selskap. Investeringen for deltager 3 og 4 er 14.900 pr. deltager. Selskapene får en forenklet nettverksanalyse inkludert med verdi på ca. kr. 75.000,-.