Kurs masternivå

Offentlige anskaffelser

Oversikt over det nye regelverket, de viktigste endringene og de praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser for oppdragsgivere og leverandører.

Handelshøyskolen BI skal avholde to kurs om offentlige anskaffelser. Kursene vil bli lagt opp som enkeltkurs, slik at det ikke forutsettes deltakelse på begge.

Dette kurset tar hovedsakelig for seg det nye regelverket om offentlige anskaffelser og dets konsekvenser og muligheter. Det andre kurset fokuserer på offentlige anskaffelser og bruken av forhandlinger i anskaffelsesprosedyren.

Hvorfor offentlige anskaffelser?

Offentlige anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg utgjør flere hundre milliarder i året. For personer på oppdragsgiversiden er god kunnskap om regelverket en forutsetning for effektive offentlige anskaffelser. Mangelfull kunnskap vil derimot kunne medføre dårligere kvalitet og i verste fall kan de være ulovlige.

For at leverandørene skal være i stand til å konkurrere om offentlige kontrakter og til å skape rimelige fortjenester, er det for det første en forutsetning at man er i stand til å legge inn tilbud som oppfyller regelverkets krav. For å skape fortjeneste, synergieffekter, innovasjon med videre er det i tillegg en forutsetning at man har gode kunnskaper om de muligheter regelverket gir for å optimalisere tilbudet og gjennomføringen av kontrakten.

Fokusområder

  • Gjennomgang av det nye regelverket om offentlige anskaffelser
  • Bakgrunnen for og formålet med endringene i regelverket
  • Endringene i EU/EØS regelverket
  • Analyse av forskjellene mellom det nye og det gamle regelverket
  • Hvilke praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser vil endringene få for leverandører og offentlige oppdragsgivere?
  • Vil endringene legge bedre til rette for strategisk bruk av offentlige anskaffelser og for innovasjon?
  • Vil endringene øke små og mellomstore bedrifters mulighet for å konkurrere om oppdragene?


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som har en funksjon knyttet til planlegging, kunngjøring, forhandlinger, evaluering og oppfølgning av offentlige anskaffelser på oppdragsgiversiden og for personer som er involvert i utarbeidelse av tilbud, forhandlinger, planlegging og gjennomføring på leverandørsiden. Videre passer kurset for advokater og andre rådgivere som ofte eller sporadisk er involvert i offentlige anskaffelser. Det er en fordel om deltakerne har kunnskaper om offentlige anskaffelser, men ikke nødvendig.  

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Foreleser

Morten Lund

Morten Lund er jurist og høyskolelektor på BI. Han har tidligere arbeidet 5 år i Justisdepartementets lovavdeling og 27 år som advokat og partner i Vogt & Wiig. Han har arbeidet mye med nasjonale og internasjonale kontrakter og kontraktsforhandlinger.

Foreleser

Christian Bjørtuft Ellingsen

 

Christian Bjørtuft Ellingsen er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han arbeider først og fremst med kontraktsrett, offentlig anskaffelser og tvisteløsning opp mot shippingsektoren. Har gjennom de siste årene hatt samarbeid med ulike offentlige arbeidsgivere og leverandører.

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Kurset som var planlagt i april er dessverre avlyst.

Administrativt ansvarlige